Tra cứu lịch ngừng cung cấp điện:
   
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Điện lực:  
Khách hàng có thể tra cứu chính xác thông tin lịch ngừng cung cấp điện bằng cách nhập Mã khách hàng vào ô này:
Điện lựcThời gianPhạm vi mất điệnLý do
Ngày: Thứ Tư 08/04/2020
Thuận Nam07h30 - 12h00Thôn: Lạc Tiến, Quán Thẻ 3 - xã Phước Minh; xã: Phước Diêm, Cà NáDựng trụ xen, đấu nối đường dây và trạm biến áp 800kVA vào trục chính tuyến 475NP Đấu nối đường dây và trạm biến áp 3x15kVA vào trục chính tuyến 475NP
Thôn: Lạc Tiến, Quán Thẻ 3 - xã Phước Minh; xã: Phước Diêm, Cà NáDựng trụ xen, đấu nối đường dây và trạm biến áp 800kVA vào trục chính tuyến 475NP Đấu nối đường dây và trạm biến áp 3x15kVA vào trục chính tuyến 475NP
Ngày: Thứ Sáu 10/04/2020
Thuận Nam07h30 - 10h30Một phần thôn Bầu Ngứ - xã Phước Dinh; các thôn: Tam Lang 1, 2, Văn Lâm 1, 2 và Phước Lập - xã Phước NamDựng trụ xen, đấu nối trạm biến áp 1x25kVA vào trục chính tuyến 471NT1
Điện lựcThời gianPhạm vi mất điệnLý do
Ngày: Thứ Hai 06/04/2020
Ninh Hải07h45 - 09h30Một phần khu phố: 4, 5; khu phố: 9, 10 - phường Đông HảiSửa chữa lưới điện
13h45 - 16h00Một phần khu phố 2 - phường Văn HảiSửa chữa lưới điện
Ngày: Thứ Ba 07/04/2020
Ninh Hải09h00 - 17h00Một phần thôn Phương Cựu 3 - xã Phương HảiSửa chữa lưới điện
Ngày: Thứ Tư 08/04/2020
Ninh Sơn08h00 - 11h00Thôn: Tân Mỹ, Cho Mo - xã Mỹ SơnSửa chữa lưới điện.
Thuận Nam07h30 - 12h00Thôn: Lạc Tiến, Quán Thẻ 3 - xã Phước Minh; xã: Phước Diêm, Cà NáDựng trụ xen, đấu nối đường dây và trạm biến áp 800kVA vào trục chính tuyến 475NP Đấu nối đường dây và trạm biến áp 3x15kVA vào trục chính tuyến 475NP
Thôn: Lạc Tiến, Quán Thẻ 3 - xã Phước Minh; xã: Phước Diêm, Cà NáDựng trụ xen, đấu nối đường dây và trạm biến áp 800kVA vào trục chính tuyến 475NP Đấu nối đường dây và trạm biến áp 3x15kVA vào trục chính tuyến 475NP
Ngày: Thứ Năm 09/04/2020
Ninh Hải07h45 - 09h00Khách hàng: CTy CPTMDV AMINIA Ninh ChữSửa chữa lưới điện
09h10 - 10h20Khách hàng: Ngân hàng Nông Nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Ninh ThuậnSửa chữa lưới điện
10h30 - 11h45Khách hàng: CTy CP May Tân Tiến NTSửa chữa lưới điện
14h00 - 15h15Khách hàng: Công ty TNHH Muối Khánh Vinh - CN Ninh ThuậnSửa chữa lưới điện
15h30 - 17h00Khách hàng: CN CTy CP Muối Ninh Thuận - XN Muối Tri Hải (Khu Nội Đồng)Sửa chữa lưới điện
Thuận Nam08h00 - 09h00Một phần thôn Sơn Hải 2 - xã Phước DinhLắp chống gãy cáp CX tại trụ 471NT1/76
08h30 - 09h30Khách hàng: Nguyễn Văn ThanhThay công tơ định kỳ
09h00 - 16h00Khách hàng: Lê Văn Răng, Nguyễn Văn CanhThay sứ treo, khóa néo dây dẫn, đà LBFCO, cáp CX, lắp chống gãy cáp CX tại LBF 471NT1-7/76/01; Vệ sinh bảo trì trạm TÔM SƠN HẢI 8
09h40 - 10h40Khách hàng: Nguyễn Văn NamThay công tơ định kỳ
10h50 - 11h50Khách hàng: Nguyễn Văn CanhThay công tơ định kỳ
13h45 - 14h45Khách hàng: Trần Văn LắmThay công tơ định kỳ
Ngày: Thứ Sáu 10/04/2020
Thuận Nam07h30 - 10h30Một phần thôn Bầu Ngứ - xã Phước Dinh; các thôn: Tam Lang 1, 2, Văn Lâm 1, 2 và Phước Lập - xã Phước NamDựng trụ xen, đấu nối trạm biến áp 1x25kVA vào trục chính tuyến 471NT1