TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2019 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 10/2019 CỦA EVN SPC
Trong tháng 09 và 9 tháng đầu năm 2019 Tổng công ty Điện lực miền Nam đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trong dịp lễ 2/9, các hoạt động phục vụ phát triển kinh tế và xã hội trên địa bàn, không điều hòa tiết giảm phụ tải.
Chi tiết...
EVN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020 đối với tiêu chí về điện
Ngày 02/10/2019 tại TP Thanh Hóa, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ngành Công Thương giai đoạn 2010 – 2020.
Chi tiết...
THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 9 NĂM 2019
Chi tiết...
EVN đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2019
Trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh vừa qua – từ ngày 31/8/2019 đến hết ngày 2/9/2019, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân cả nước.
Chi tiết...
THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2019
Chi tiết...
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 7 tháng đầu năm 2019
Chi tiết...
Thời tiết hạn hán nghiêm trọng, nước về hầu hết các hồ thủy điện đều kém, nhiều hồ thủy điện ở miền Trung đang trong tình trạng xấp xỉ mức nước chết
Chi tiết...
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2019
Chi tiết...
THÔNG TIN BÁO CHÍ Cập nhật về tình hình cung cấp điện đến 0h ngày 29/6/2019
Chi tiết...
THÔNG TIN BÁO CHÍ Về tình hình cung cấp điện ngày 28/6/2019
Chi tiết...
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 5 tháng đầu năm 2019
Chi tiết...
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 4 tháng đầu năm 2019
Chi tiết...
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 3 tháng đầu năm 2019
Chi tiết...
TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 12 tháng năm 2018
Chi tiết...
TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 11 tháng đầu năm 2018
Chi tiết...
Các đã đưa
  TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 10 tháng đầu năm 2018
  TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 09 tháng đầu năm 2018
  Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 08 tháng đầu năm 2018
  TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 07 tháng đầu năm 2018
  Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 06 tháng đầu năm 2018
  Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 05 tháng đầu năm 2018
  Thông tin báo chí Về chính sách giá điện đối với công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở
  Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 04 tháng đầu năm 2018
  Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 03 tháng đầu năm 2018
  Thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 02 năm 2018
  Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 01 tháng đầu năm 2018
  Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 12 tháng đầu năm 2017
  TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 11 tháng đầu năm 2017
  TCBC Về công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2016 và điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2017
  Thông cáo báo chí EVN triển khai thực hiện tháng "Tri ân khách hàng- 12/2017"
 Trang sau
Đầu trang