Trang chủ Kế hoạch cung cấp điện Thông báo cáo lỗi
 

Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 28-03-2013


Xem nội dung
In      Trở về
 
Các Thông báo cáo lỗi đã đưa
   Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 24-03-2013 (23:41 - 27/03/2013)
   Thông bao cáo lỗi tháng 11-2012 (18:44 - 22/11/2012)
   Thông báo cáo lỗi tháng 9 (07:04 - 30/09/2012)
   Cáo lỗi mất điện do sự cố đường dây 500kV ngày 26-08-2012 (01:32 - 28/08/2012)
   Thông báo cáo lỗi tháng 06-2012 (09:27 - 11/06/2012)
   Thông báo cáo lỗi tháng 02-2012 (09:06 - 17/02/2012)
   Thông báo cáo lỗi tháng 11-2011 (08:02 - 21/11/2011)

Đầu trang