Trang chủ Kế hoạch cung cấp điện Thông báo cáo lỗi
 

Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 25-09-2014

 

Cáo lỗi mất điện do sự cố nhà máy Thủy Điện Hạ Sông Pha

In      Trở về
 
Các Thông báo cáo lỗi đã đưa
   Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 02/9/2014 (14:01 - 04/09/2014)
   Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 14/6/2014 (14:45 - 17/06/2014)
   Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 01-06-2014 (14:53 - 05/06/2014)
   Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 29/5/2014 (00:40 - 02/06/2014)
   Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 21-12-2013 (15:54 - 25/12/2013)
   Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 8-6-2013 (10:00 - 10/06/2013)
   Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 22-5-2013 (07:58 - 23/05/2013)
   Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 26-04-2013 (00:13 - 02/05/2013)
   Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 28-03-2013 (19:22 - 02/04/2013)
   Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 24-03-2013 (23:41 - 27/03/2013)
   Thông bao cáo lỗi tháng 11-2012 (18:44 - 22/11/2012)
   Thông báo cáo lỗi tháng 9 (07:04 - 30/09/2012)
   Cáo lỗi mất điện do sự cố đường dây 500kV ngày 26-08-2012 (01:32 - 28/08/2012)
   Thông báo cáo lỗi tháng 06-2012 (09:27 - 11/06/2012)
   Thông báo cáo lỗi tháng 02-2012 (09:06 - 17/02/2012)

Đầu trang