Trang chủ Hỗ trợ khách hàng Lịch tiếp dân
 

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 12/2017

1-  Lịch tiếp công dân của Ban Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Thuận (đính kèm file)

2- Lịch tiếp công dân của Ban Giám đốc Điện lực Phan Rang - Tháp Chàm (đính kèm file)

3- Lịch tiếp công dân của Ban Giám đốc Điện lực Ninh Hải (đính kèm file)

4- Lịch tiếp công dân của Ban Giám đốc Điện lực Ninh Phước (đính kèm file)

5- Lịch tiếp công dân của Ban Giám đốc Điện lực  Thuận Bắc (đính kèm file)

6- Lịch tiếp công dân của Ban Giám đốc Điện lực  Ninh Sơn (đính kèm file)

7- Lịch tiếp công dân của Ban Giám đốc Điện lực Thuận Nam (đính kèm file)

 

Ghi chú:  Thời gian : Buổi sáng từ 07h00’ đến 11h30’ ; buổi chiều từ 13h30’ đến 17h00’.

In      Trở về PC Ninh Thuận
 
Các Lịch tiếp dân đã đưa
   Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 11/2017 (07:21 - 02/11/2017)
   Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 10/2017 (15:01 - 29/09/2017)
   Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 9/2017 (08:37 - 01/09/2017)
   Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 8/2017 (14:53 - 04/08/2017)
   Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng tháng 7/2017 (10:01 - 04/07/2017)
   Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 6/2017 (09:01 - 01/06/2017)
   Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 5/2017 (08:48 - 05/05/2017)
   Lịch tiếp công dân của Ban Giám đốc các Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 4/2017 (09:40 - 10/04/2017)
   Lịch tiếp công dân của Ban Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 4/2017 (16:15 - 05/04/2017)

Đầu trang