Trang chủ Tin tức Thông cáo báo chí
 

TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 12 tháng năm 2018

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 12 tháng đầu năm 2018:

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

- Trong tháng 12/2018, Công ty Điện lực Ninh Thuận không thực hiện điều hòa tiết giảm điện, đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, cung cấp điện ổn định cho các thành phần phụ tải trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Khối khách hàng quan trọng, khách hàng sản xuất trọng điểm, khách hàng kinh doanh- dịch vụ và khách hàng ánh sáng sinh hoạt, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế và an ninh chính trị của địa phương.

- Điện thương phẩm: Tháng 12/2018 là 49,53 triệu kWh, tăng 9,45% so cùng kỳ năm 2017; lũy kế đến tháng 12/2018 là 636,3 triệu kWh, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2017 (570,65 triệu kWh).

- Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 12 tháng năm 2018, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 581,5436/595,2547 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,2943/0,6398 lần/khách hàng; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 1,8744/3,8272 lần/khách hàng.

- Tiết kiệm điện: Trong tháng 12/2018 toàn tỉnh Ninh Thuận tiết kiệm được 1,177 triệu kWh, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2017; lũy kế 12 tháng đạt 12,3 triệu kWh, tương ứng 1,93% sản lượng điện thương phẩm 12 tháng năm 2018 (636,3 triệu kWh) và giảm 4% so với cùng kỳ năm 2017.

- Tổng số khách hàng đến tháng 12/2018 là 166.747 trong đó 149.234 khách hàng ánh sáng sinh hoạt và 17.513 khách hàng khác. Lũy kế 12 tháng năm 2018, phát triển 6269 khách hàng, trong đó khách hàng ánh sáng sinh hoạt là 5.308 và khách hàng khác là 961; tốc độ tăng trưởng là 3,91%.

 

- Lũy kế 12 tháng năm 2018, Công ty đã cấp điện cho 101 khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp, với thời gian giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của ngành Điện là 3,327 ngày (theo qui định phải nhỏ hơn hoặc bằng 7 ngày).

2. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án đầu tư xây dựng năm 2018: Tính đến 30/12/2018:

- Công trình SCL lưới điện đã thực hoàn thành 15/15 công trình.

- Công trình ĐTXD lưới điện năm 2018 thực hiện 12 công trình, trong đó 6/12 công trình đã nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng, 5/12 công trình đang thi công, 1/12 công trình đang giai đoạn xét thầu.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 01/2019.

1.Kế hoạch cung cấp điện:

      Không thực hiện điều hòa tiết giảm điện, đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các thành phần phụ tải hoạt động, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Công ty chỉ thực hiện cắt tiết giảm điện trong trường hợp lưới điện bị sự cố đột xuất hoặc theo lệnh khẩn cấp từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam; các công tác bảo trì, sửa chữa lưới điện theo kế hoạch.

2. Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng:

- Tổng kết công tác SXKD và DVKH năm 2018 toàn Công ty.

- Tiếp tục triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng: trang bị, sửa chữa các Phòng giao dịch; đào tạo, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ trong công tác cho các nhân viên; áp dụng công nghệ thông tin để giải quyết các yêu cầu khách hàng; ….

- Phấn đấu giải quyết tốt, đúng theo quy định tất cả các yêu cầu của khách hàng, nâng cao hơn nữa sự hài lòng của khách hàng.

- Tiếp tục thực hiện công tác thí điểm không thu tiền tại nhà tại 5 phường đã triển khai.

3. Công tác quản lý đầu tư:

- Hoàn tất thi công 05 công trình ĐTXD gồm:

            + Xây dựng lộ ra khai thác tải máy biến áp T2 trạm 110/22kV Ninh Sơn.

+ Cải tạo đường dây trung áp tuyến 478NP đoạn R-NPhước 2 đến trạm Tân Đức 3.

            + Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối khu vực xã Nhơn Sơn và Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn; phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm; khu vực xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải.

            + Cải tạo và mở rộng lưới điện phân phối xóa hộ câu phụ và nhánh dây sau điện kế mất an toàn khu vực Điện lực Ninh Hải năm 2018.

            + Phát triển lưới điện phân phối khu vực An Long, Tuấn Tú, xã An Hải; Mỹ Nghiệp, TT. Phước Dân, huyện Ninh Phước.           

           

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Công ty Điện lực Ninh Thuận

Điện thoại: 0259.2210213.                                 Fax: 0259.3888092.

Địa chỉ: Đường 16 tháng 4, Phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.

E-mail: ninhthuanpc@evnspc.vn                 Website: http://pcninhthuan.evnspc.vn

In      Trở về PC Ninh Thuận
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 11 tháng đầu năm 2018 (07:28 - 06/12/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 10 tháng đầu năm 2018 (16:31 - 05/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 09 tháng đầu năm 2018 (16:19 - 05/10/2018)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 08 tháng đầu năm 2018 (15:28 - 05/09/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 07 tháng đầu năm 2018 (17:17 - 06/08/2018)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 06 tháng đầu năm 2018 (15:08 - 17/07/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 05 tháng đầu năm 2018 (15:51 - 05/06/2018)
   Thông tin báo chí Về chính sách giá điện đối với công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở (10:55 - 05/06/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 04 tháng đầu năm 2018 (15:07 - 04/05/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 03 tháng đầu năm 2018 (16:06 - 05/04/2018)
   Thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 02 năm 2018 (08:17 - 06/03/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 01 tháng đầu năm 2018 (16:03 - 05/02/2018)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 12 tháng đầu năm 2017 (16:25 - 05/01/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 11 tháng đầu năm 2017 (17:06 - 05/12/2017)
   TCBC Về công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2016 và điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2017 (08:56 - 01/12/2017)

Đầu trang