Trang chủ Tin tức Thông cáo báo chí
 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 3 tháng đầu năm 2019

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 3 tháng đầu năm 2019:

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

- Trong tháng 03/2019, Công ty Điện lực Ninh Thuận không thực hiện điều hòa tiết giảm điện, đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, cung cấp điện ổn định cho các thành phần phụ tải trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Khối khách hàng quan trọng, khách hàng sản xuất trọng điểm, khách hàng kinh doanh - dịch vụ và khách hàng ánh sáng sinh hoạt, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế và an ninh chính trị của địa phương.

- Điện thương phẩm: Tháng 03/2019 đạt 49,81 triệu kWh, tăng 9,35% so cùng kỳ tháng 03/2018 (45,55 triệu kWh).

- Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện: Tính đến tháng 03/2019, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 70,726/92,94 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,007/0,43 lần/khách hàng; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,331/1,31 lần/khách hàng.

- Tiết kiệm điện: Trong tháng 03/2019 toàn tỉnh Ninh Thuận tiết kiệm được 0,950 triệu kWh, giảm 5,44% so với cùng kỳ tháng 03/2018, tương ứng 1,91% sản lượng điện thương phẩm tháng 03/2019 (49,81 triệu kWh).

- Phát triển khách hàng: Tổng số khách hàng đến tháng 03/2019 là 168.147, trong đó 150.242 khách hàng ánh sáng sinh hoạt và 17.905 khách hàng khác. Lũy kế đến tháng 03/2019 phát triển 1.400 khách hàng, trong đó khách hàng ánh sáng sinh hoạt là 1008 và khách hàng khác là 392; tốc độ tăng trưởng là 0,84%.

 

- Cấp điện trung áp: Lũy kế đến tháng 03/2019, Công ty đã cấp điện cho 18 khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp, với thời gian giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của ngành Điện là 3,297 ngày (theo qui định ≤7 ngày).

2. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án đầu tư xây dựng năm 2019: Tính đến 30/3/2019:

- Công trình SCL lưới điện đã khởi công 10/10 công trình, đã thi công đạt 54% khối lượng.

- Công trình ĐTXD lưới điện năm 2019: Tổng Công ty giao thực hiện 42 công trình lưới điện, trong đó:

+ Công trình chuyển tiếp từ năm 2018 sang năm 2019 gồm 22 công trình, đã thực hiện xong 14 công trình, 07 công trình đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công và giám sát, 01 công trình đang triển khai thi công.   

+ Công trình mới gồm 20 công trình, 10 công trình đang lập hồ sơ thiết kế, 10 công trình đang lựa chọn nhà thầu thiết kế.   

II. Nhiệm vụ công tác tháng 03/2019.

  1. Kế hoạch cung cấp điện:

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang bước vào giai đoạn của các tháng mùa khô năm 2019, do đó nhu cầu sử dụng điện của các thành phần phụ tải sẽ tăng cao trong thời gian tới. Để đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, cung cấp điện ổn định cho các thành phần phụ tải hoạt động và các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh, Công ty kính đề nghị Ban chỉ đạo Điều hành cung cấp điện tỉnh Ninh Thuận thông báo, chỉ đạo các cơ quan ban ngành, đoàn thể sử dụng điện tiết kiệm và hợp lý, đặc biệt là hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm. Công ty chỉ thực hiện cắt tiết giảm điện trong trường hợp lưới điện bị sự cố đột xuất hoặc theo lệnh khẩn cấp từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam; các công tác bảo trì, sửa chữa lưới điện theo kế hoạch.

 

 

  1. Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng:

- Triển khai và xây dựng kế hoạch để thực hiện các hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng trên địa bàn tỉnh trong năm 2019 theo chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

- Phấn đấu giải quyết tốt, đúng theo quy định tất cả các yêu cầu của khách hàng, nhằm nâng cao hơn nữa sự hài lòng của khách hàng trong các dịch vụ cung ứng điện.

- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác thí điểm không thu tiền tại nhà tại 5 phường trên địa bàn tỉnh.

3. Công tác quản lý đầu tư:

Hoàn tất thi công hai công trình sau:

  • Sửa chữa lưới điện phân phối khu vực huyện Thuận Bắc năm 2019.
  • Sửa chữa các tuyến đường dây trung áp, hạ áp và trạm biến áp; tuyến cáp quang đoạn từ 110kV Ninh Hải đến điện lực Thuận Bắc.
In      Trở về PC Ninh Thuận
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 12 tháng năm 2018 (08:13 - 07/01/2019)
   TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 11 tháng đầu năm 2018 (07:28 - 06/12/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 10 tháng đầu năm 2018 (16:31 - 05/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 09 tháng đầu năm 2018 (16:19 - 05/10/2018)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 08 tháng đầu năm 2018 (15:28 - 05/09/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 07 tháng đầu năm 2018 (17:17 - 06/08/2018)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 06 tháng đầu năm 2018 (15:08 - 17/07/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 05 tháng đầu năm 2018 (15:51 - 05/06/2018)
   Thông tin báo chí Về chính sách giá điện đối với công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở (10:55 - 05/06/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 04 tháng đầu năm 2018 (15:07 - 04/05/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 03 tháng đầu năm 2018 (16:06 - 05/04/2018)
   Thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 02 năm 2018 (08:17 - 06/03/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 01 tháng đầu năm 2018 (16:03 - 05/02/2018)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 12 tháng đầu năm 2017 (16:25 - 05/01/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 11 tháng đầu năm 2017 (17:06 - 05/12/2017)

Đầu trang