Trang chủ Tin tức Thông cáo báo chí
 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2019

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2019:

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

- Trong tháng 06/2019, mặc dù tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến bất lợi; tuy nhiên Công ty vẫn đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, cung cấp điện ổn định cho các thành phần phụ tải trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Khối khách hàng quan trọng, khách hàng sản xuất trọng điểm, khách hàng kinh doanh- dịch vụ và khách hàng ánh sáng sinh hoạt, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế và an ninh chính trị của địa phương.

- Điện thương phẩm: Tháng 06/2019 đạt 64,743 triệu kWh, tăng 10,48% so cùng kỳ tháng 06/2018 (58,600 triệu kWh); lũy kế đến tháng 06/2019 là 334,84 triệu kWh, tăng 10,24% so với cùng kỳ năm 2018.

- Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện: Lũy kế đến tháng 06/2019, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 152,996/176,420 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,008/0,630 lần/khách hàng; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,837/2,32 lần/khách hàng.

- Tiết kiệm điện: Trong tháng 06/2019 toàn tỉnh Ninh Thuận tiết kiệm được 1,081 triệu kWh, tăng 1,09% so với cùng kỳ tháng 06/2018; lũy kế 06 tháng đạt 5,697 triệu kWh, tương ứng 1,71% sản lượng điện thương phẩm 06 tháng đầu năm 2019 (332,60 triệu kWh), giảm 9,39% so với cùng kỳ năm 2018.

- Phát triển khách hàng: Tổng số khách hàng đến tháng 06/2019 là 170.235, trong đó 151.886 khách hàng ánh sáng sinh hoạt và 18.349 khách hàng khác. Lũy kế đến tháng 06/2019 phát triển 3.488 khách hàng, trong đó khách hàng ánh sáng sinh hoạt là 2.652 và khách hàng khác là 836; tốc độ tăng trưởng là 2,09%.

 

- Cấp điện trung áp: Lũy kế đến tháng 06/2019, cấp điện cho 76 khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp, với thời gian giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của ngành Điện là 2,991 ngày (theo qui định ≤7 ngày).

2. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án đầu tư xây dựng năm 2019:

  Công tác ĐTXD và SCL tính đến 30/6/2019:

- Công trình SCL lưới điện: Tổng công ty giao thực hiện 10 công trình, đến nay đã nghiệm thu hoàn thành 06/10 công trình, 04/10 công trình đang thi công đạt 85% khối lượng.

- Công trình ĐTXD lưới điện năm 2019: Tổng Công ty giao thực hiện 42 công trình lưới điện, trong đó:

+ Công trình chuyển tiếp từ năm 2018 sang năm 2019 gồm 22 công trình, đã thực hiện xong 14 công trình, 08 công trình đang triển khai thi công.

+ Công trình mới gồm 20 công trình, 09 công trình đang triển khai lựa chọn nhà thầu thi công và giám sát, 11 công trình đang giai đoạn thẩm định hồ sơ thiết kế.   

II. Nhiệm vụ công tác tháng 7/2019.

  1. Kế hoạch cung cấp điện:

Tiếp tục điều hành có hiệu quả các giải pháp nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn điện cho các thành phần phụ tải hoạt động và các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Công ty chỉ thực hiện cắt tiết giảm điện trong trường hợp lưới điện bị sự cố đột xuất hoặc theo lệnh khẩn cấp từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam; các công tác bảo trì, sửa chữa lưới điện theo kế hoạch. Bên cạnh đó, để đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định, Công ty kính đề nghị các cơ quan ban ngành, các tổ chức đoàn thể và người dân trên địa bàn tỉnh sử dụng điện tiết kiệm và hợp lý, góp phần đảm bảo đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

  1. Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng:

- Triển khai và xây dựng kế hoạch để thực hiện các hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng trên địa bàn tỉnh trong năm 2019 theo chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

- Phấn đấu giải quyết tốt, đúng theo quy định tất cả các yêu cầu của khách hàng, nhằm nâng cao hơn nữa sự hài lòng của khách hàng trong các dịch vụ cung ứng điện.

- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác thí điểm không thu tiền tại nhà tại 5 phường trên địa bàn tỉnh.

- Truyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong mùa nắng nóng để các tổ chức đoàn thể và người dân trên địa bàn tỉnh biết để có kế hoạch sử dụng điện tiết kiệm và hợp lý.

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, các tổ chức đoàn thể thực hiện tuyên truyền đến tất cả các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh để bình chọn mẫu hóa đơn tiền điện mới.

  1. Công tác quản lý đầu tư:

  Hoàn tất thi công công trình “Phát triển lưới điện phân phối dọc đường Yên Ninh và Võ Nguyên Giáp, phường Mỹ Hải và Mỹ Đông, thành phố PR-TC”.

    Hoàn tất thông báo mời thầu 08 công trình.

In      Trở về PC Ninh Thuận
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   THÔNG TIN BÁO CHÍ Cập nhật về tình hình cung cấp điện đến 0h ngày 29/6/2019 (09:45 - 30/06/2019)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ Về tình hình cung cấp điện ngày 28/6/2019 (09:44 - 30/06/2019)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 5 tháng đầu năm 2019 (15:15 - 05/06/2019)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 4 tháng đầu năm 2019 (16:35 - 04/05/2019)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 3 tháng đầu năm 2019 (16:29 - 05/04/2019)
   TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 12 tháng năm 2018 (08:13 - 07/01/2019)
   TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 11 tháng đầu năm 2018 (07:28 - 06/12/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 10 tháng đầu năm 2018 (16:31 - 05/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 09 tháng đầu năm 2018 (16:19 - 05/10/2018)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 08 tháng đầu năm 2018 (15:28 - 05/09/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 07 tháng đầu năm 2018 (17:17 - 06/08/2018)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 06 tháng đầu năm 2018 (15:08 - 17/07/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 05 tháng đầu năm 2018 (15:51 - 05/06/2018)
   Thông tin báo chí Về chính sách giá điện đối với công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở (10:55 - 05/06/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 04 tháng đầu năm 2018 (15:07 - 04/05/2018)

Đầu trang