Trang chủ Tin tức Thông cáo báo chí
 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 7 tháng đầu năm 2019

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 7 tháng đầu năm 2019:

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

- Trong tháng 07/2019, Công ty không thực hiện điều hòa tiết giảm điện, đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, cung cấp điện ổn định cho các thành phần phụ tải trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Khối khách hàng quan trọng, khách hàng sản xuất trọng điểm, khách hàng kinh doanh- dịch vụ và khách hàng ánh sáng sinh hoạt, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế và an ninh chính trị của địa phương.

- Điện thương phẩm: Tháng 07/2019 đạt 63,346 triệu kWh, tăng 11,1% so cùng kỳ tháng 07/2018 (57,021 triệu kWh); lũy kế đến tháng 07/2019 là 398,190 triệu kWh, tăng 10,38% so với cùng kỳ năm 2018.

- Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện: Lũy kế đến tháng 07/2019, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 286,896/203,347 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,088/0,790 lần/khách hàng; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 1,333/2,793 lần/khách hàng.

- Tiết kiệm điện: Trong tháng 07/2019 toàn tỉnh Ninh Thuận tiết kiệm được 1,050 triệu kWh, tăng 8,6% so với cùng kỳ tháng 07/2018; lũy kế 07 tháng đạt 6,747 triệu kWh, tương ứng 1,69% sản lượng điện thương phẩm 07 tháng đầu năm 2019 (398,190 triệu kWh), giảm 6,99% so với cùng kỳ năm 2018.

- Phát triển khách hàng: Tổng số khách hàng đến tháng 07/2019 là 171.049, trong đó 152.481 khách hàng ánh sáng sinh hoạt và 18.568 khách hàng khác. Lũy kế đến tháng 07/2019 phát triển 4.302 khách hàng, trong đó khách hàng ánh sáng sinh hoạt là 3.247 và khách hàng khác là 1.055; tốc độ tăng trưởng là 2,58%.

 

- Cấp điện trung áp: Lũy kế đến tháng 07/2019, cấp điện cho 92 khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp, với thời gian giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của ngành Điện là 2,895 ngày (theo qui định ≤7 ngày).

2. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án đầu tư xây dựng năm 2019:

Công tác ĐTXD và SCL tính đến 30/7/2019:

- Công trình SCL lưới điện: Tổng công ty giao thực hiện 10 công trình, đến nay đã nghiệm thu hoàn thành 06/10 công trình, 04/10 công trình đang thi công đạt 87% khối lượng.

- Công trình ĐTXD lưới điện năm 2019: Tổng Công ty giao thực hiện 42 công trình lưới điện, trong đó:

+ Công trình chuyển tiếp từ năm 2018 sang năm 2019 gồm 22 công trình, đã thực hiện xong 15 công trình, 07 công trình đang triển khai thi công.

+ Công trình mới gồm 19 công trình, 01 công trình đang thi công, 01 công trình đang chuẩn bị khởi công, 17 công trình đang thực hiện lựa chọn nhà thầu.   

II. Nhiệm vụ công tác tháng 8/2019.

  1. Kế hoạch cung cấp điện:

Không thực hiện điều hòa tiết giảm điện, đảm bảo cung cấp đủ điện cho các thành phần phụ tải hoạt động và các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Công ty chỉ thực hiện cắt tiết giảm điện trong trường hợp lưới điện bị sự cố đột xuất hoặc theo lệnh khẩn cấp từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam; các công tác bảo trì, sửa chữa lưới điện theo kế hoạch. Bên cạnh đó, để đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định, Công ty kính đề nghị Ban chỉ đạo Điều hành cung cấp điện tỉnh Ninh Thuận thông báo, chỉ đạo các cơ quan ban ngành, đoàn thể sử dụng điện tiết kiệm và hợp lý, góp phần cung cấp đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

  1. Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng:

- Triển khai và xây dựng kế hoạch để thực hiện các hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng trên địa bàn tỉnh trong năm 2019 theo chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

- Phấn đấu giải quyết tốt, đúng theo quy định tất cả các yêu cầu của khách hàng, nhằm nâng cao hơn nữa sự hài lòng của khách hàng trong các dịch vụ cung ứng điện, đặc biệt là dịch vụ điện cấp độ 4.

- Phối hợp các Ngân hàng; Trung gian thanh toán thực hiện thu qua tài khoản khách hàng và các dịch vụ kèm theo nhằm tiếp tục thực hiện công tác không thu tiền tại nhà trên toàn tỉnh Ninh Thuận.

- Phối hợp các tổ chức đoàn thể và các cộng tác viên tiếp tục tư vấn khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà, nhằm phấn đấu đạt hơn 3 MWp trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Các Điện lực trực thuộc tiếp cận từng doanh nghiệp (sử dụng điện từ 1.000.000 kWh/tháng trở lên) vận động khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) nhằm sử dụng điện hợp lý để tối ưu hóa chi phí hoạt động SXKD của đơn vị mình, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội.

- Truyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong mùa nắng nóng để các tổ chức đoàn thể và người dân trên địa bàn tỉnh biết để có kế hoạch sử dụng điện tiết kiệm và hợp lý.

  1. Công tác quản lý đầu tư:.

- Hoàn tất thi công công trình “Sửa chữa lưới điện phân phối khu vực thành phố Phan Rang-Tháp Chàm năm 2019”.

- Hoàn tất thi công công trình “Sửa chữa thay sứ, phụ kiện lưới điện trung, hạ áp và trạm biến áp khu vực Điện lực Ninh Phước đợt 2 năm 2019”.

- Hoàn tất thi công công trình “Sửa chữa lưới điện phân phối khu vực Điện lực Thuận Nam năm 2019”.

- Hoàn tất thông báo mời thầu 17 công trình ĐTXD.

In      Trở về PC Ninh Thuận
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Thời tiết hạn hán nghiêm trọng, nước về hầu hết các hồ thủy điện đều kém, nhiều hồ thủy điện ở miền Trung đang trong tình trạng xấp xỉ mức nước chết (11:17 - 30/07/2019)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2019 (16:45 - 05/07/2019)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ Cập nhật về tình hình cung cấp điện đến 0h ngày 29/6/2019 (09:45 - 30/06/2019)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ Về tình hình cung cấp điện ngày 28/6/2019 (09:44 - 30/06/2019)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 5 tháng đầu năm 2019 (15:15 - 05/06/2019)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 4 tháng đầu năm 2019 (16:35 - 04/05/2019)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 3 tháng đầu năm 2019 (16:29 - 05/04/2019)
   TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 12 tháng năm 2018 (08:13 - 07/01/2019)
   TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 11 tháng đầu năm 2018 (07:28 - 06/12/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 10 tháng đầu năm 2018 (16:31 - 05/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 09 tháng đầu năm 2018 (16:19 - 05/10/2018)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 08 tháng đầu năm 2018 (15:28 - 05/09/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 07 tháng đầu năm 2018 (17:17 - 06/08/2018)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 06 tháng đầu năm 2018 (15:08 - 17/07/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 05 tháng đầu năm 2018 (15:51 - 05/06/2018)

Đầu trang