Trang chủ Tin tức Thông cáo báo chí
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 10 NĂM 2019

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 10 tháng đầu năm 2019:

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

- Trong tháng 10/2019, Công ty ĐLNT không thực hiện điều hòa tiết giảm điện, đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, cung cấp điện ổn định cho các thành phần phụ tải trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Khối khách hàng quan trọng, khách hàng sản xuất trọng điểm, khách hàng kinh doanh- dịch vụ và khách hàng ánh sáng sinh hoạt, đặc biệt là đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các hoạt động vui chơi giải trí trong thời gian diễn ra Lễ hội Katê của đồng bào Chăm và Hội chợ Công thương Ninh Thuận năm 2019, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế và an ninh chính trị của địa phương.

- Điện thương phẩm: Tháng 10/2019 đạt 58,776 triệu kWh, tăng 8,13% so với cùng kỳ tháng 10/2018 (54,359 triệu kWh); lũy kế đến tháng 10/2019 là 583,515 triệu kWh, tăng 9,68% so với cùng kỳ năm 2018 (532,036 kWh).

- Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện: Lũy kế đến tháng 10/2019, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 233,520/268,080 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,574/1,230 lần/khách hàng; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 1,538/3,980 lần/khách hàng.

- Tiết kiệm điện: Trong tháng 10/2019 toàn tỉnh Ninh Thuận tiết kiệm được 1,024 triệu kWh, tăng 11,2% so với cùng kỳ tháng 10/2018; lũy kế 10 tháng đạt 10,26 triệu kWh, tương ứng 1,76% sản lượng điện thương phẩm 10 tháng đầu năm 2019 (583,515 triệu kWh), tăng 0,43% so với cùng kỳ năm 2018.

- Phát triển khách hàng: Tổng số khách hàng đến tháng 10/2019 là 172.789, trong đó 153.779 khách hàng ánh sáng sinh hoạt và 19.010 khách hàng khác. Lũy kế đến tháng 10/2019 phát triển được 5.470 khách hàng, trong đó khách hàng ánh sáng sinh hoạt là 4.545 và khách hàng khác là 1.497; tốc độ tăng trưởng là 3,62%.

 

- Cấp điện trung áp: Lũy kế đến tháng 10/2019, Công ty ĐLNT đã cấp điện cho 123 khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp, với thời gian giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của ngành Điện là 2,852 ngày (theo qui định ≤7 ngày).

2. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án đầu tư xây dựng năm 2019:

Công tác ĐTXD và SCL tính đến 30/10/2019:

- Công trình SCL lưới điện: Tổng công ty giao thực hiện 14 công trình, đến nay đã nghiệm thu hoàn thành 10/15 công trình, 04 công trình bổ sung đang triển khai thi công đạt 70% khối lượng.

- Công trình ĐTXD lưới điện năm 2019:

Công trình chuyển tiếp từ năm 2018 sang 2019 gồm 22 công trình, trong đó:

+ 15 công trình đã quyết toán.

+ 04 Vừa thi công xong.

+ 01 công trình đang thi công đạt 50%.

+ 01 công trình đang đang thi công đạt 80%.

+ 01 công trình đang đang thi công đạt 95%..

- Công trinh mới (xóa hộ câu phụ): Với nguồn vốn là 18.997 triệu đồng gồm 07 công trình, hiện tại đang thi công đạt 20% khối lượng.

- Công trình giảm tổn thất điện năng (vốn vay thương mại): Với nguồn vốn 44.294 triệu đồng gồm 13 công trình, hiện tại đang thi công khoảng 15% khối lượng.  

II. Nhiệm vụ công tác tháng 10/2019.

  1. Kế hoạch cung cấp điện:

  Không thực hiện điều hòa tiết giảm điện, đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các thành phần phụ tải hoạt động và các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Công ty ĐLNT chỉ thực hiện cắt tiết giảm điện trong trường hợp lưới điện bị sự cố đột xuất hoặc theo lệnh khẩn cấp từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam; các công tác bảo trì, sửa chữa lưới điện theo kế hoạch.

  1. Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng:

- Phối hợp các Ngân hàng; Trung gian thanh toán thực hiện thu qua tài khoản khách hàng và các dịch vụ kèm theo nhằm tiếp tục thực hiện công tác không thu tiền tại nhà trên toàn tỉnh Ninh Thuận.

- Phối hợp các tổ chức đoàn thể và các cộng tác viên tiếp tục tư vấn khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà, nhằm phấn đấu đạt hơn 3 MWp trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Tiếp tục công tác truyền thông đến các khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) nhằm tuyên truyền cho khách hàng sử dụng điện hợp lý để tối ưu hóa chi phí hoạt động SXKD của đơn vị mình, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Chương trình khuyến mại cuối năm 2019.

- Thực hiện Hội nghị khách hàng tại các Điện lực nhằm gặp gỡ, đối thoại và ghi nhận các ý kiến đóng góp của khách hàng lớn trong toàn tỉnh.

- Mua sắm, cấp phát nón bảo hiểm cho khách hàng, ghế đá cho các tổ chức nhằm tuyên truyền về Trung tâm Chăm sóc khách hàng.

  1. Công tác quản lý đầu tư:

Nghiệm thu hoàn thành các công trình sau:

  • Cải tạo lưới điện trung áp xuất tuyến 476TC năm 2018 (giai đoạn 1).
  • Thay tủ cáp ngầm hạ áp và thay thế vật tư thiết bị trên lưới điện khu vực thành phố Phan Rang-Tháp Chàm năm 2019.
  • Lắp đặt thiết bị đóng cắt, thiết bị bù vô công trên lưới điện trung áp năm 2019.

                   

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Công ty Điện lực Ninh Thuận

Điện thoại: 0259.2210213.                            Fax: 0259.3888092.

Địa chỉ: Đường 16 tháng 4, Phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.

E-mail: ninhthuanpc@evnspc.vn       Website: http://pcninhthuan.evnspc.vn

In      Trở về PC Ninh Thuận
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2019 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 10/2019 CỦA EVN SPC (16:37 - 08/10/2019)
   EVN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020 đối với tiêu chí về điện (16:35 - 08/10/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 9 NĂM 2019 (16:32 - 08/10/2019)
   EVN đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2019 (17:48 - 05/09/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2019 (17:45 - 05/09/2019)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 7 tháng đầu năm 2019 (16:28 - 05/08/2019)
   Thời tiết hạn hán nghiêm trọng, nước về hầu hết các hồ thủy điện đều kém, nhiều hồ thủy điện ở miền Trung đang trong tình trạng xấp xỉ mức nước chết (11:17 - 30/07/2019)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2019 (16:45 - 05/07/2019)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ Cập nhật về tình hình cung cấp điện đến 0h ngày 29/6/2019 (09:45 - 30/06/2019)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ Về tình hình cung cấp điện ngày 28/6/2019 (09:44 - 30/06/2019)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 5 tháng đầu năm 2019 (15:15 - 05/06/2019)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 4 tháng đầu năm 2019 (16:35 - 04/05/2019)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 3 tháng đầu năm 2019 (16:29 - 05/04/2019)
   TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 12 tháng năm 2018 (08:13 - 07/01/2019)
   TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 11 tháng đầu năm 2018 (07:28 - 06/12/2018)

Đầu trang