Trang chủ Tin tức Thông cáo báo chí
 

TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 11 tháng đầu năm 2019

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 11 tháng đầu năm 2019:

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

- Trong tháng 11/2019, Công ty ĐLNT không thực hiện điều hòa tiết giảm điện, đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, cung cấp điện ổn định cho các thành phần phụ tải trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Khối khách hàng quan trọng, khách hàng sản xuất trọng điểm, khách hàng kinh doanh- dịch vụ và khách hàng ánh sáng sinh hoạt, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế và an ninh chính trị của địa phương.

- Điện thương phẩm: Tháng 11/2019 đạt 58,092 triệu kWh, tăng 6,14% so với cùng kỳ tháng 11/2018 (54,729 triệu kWh); lũy kế đến tháng 11/2019 là 641,607 triệu kWh, tăng 9,35% so với cùng kỳ năm 2018 (586,763 kWh).

- Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện: Lũy kế đến tháng 11/2019, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 240,824/278,960 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,675/1,350 lần/khách hàng; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 1,623/4,220 lần/khách hàng.

- Tiết kiệm điện: Trong tháng 11/2019 toàn tỉnh Ninh Thuận tiết kiệm được 0,9665 triệu kWh, tăng 8,93% so với cùng kỳ tháng 11/2018; lũy kế 11 tháng đạt 11,257 triệu kWh, tương ứng 1,75% sản lượng điện thương phẩm 11 tháng đầu năm 2019 (641,607 triệu kWh), tăng 1,13% so với cùng kỳ năm 2018.

- Phát triển khách hàng: Tổng số khách hàng đến tháng 11/2019 là 173.920, trong đó 153.617 khách hàng ánh sáng sinh hoạt và 20.303 khách hàng khác. Lũy kế đến tháng 11/2019 phát triển được 7.173 khách hàng, trong đó khách hàng ánh sáng sinh hoạt là 4.383 và khách hàng khác là 2.790; tốc độ tăng trưởng là 4,3%.

 

- Cấp điện trung áp: Lũy kế đến tháng 11/2019, Công ty ĐLNT đã cấp điện cho 136 khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp, với thời gian giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của ngành Điện là 2,911 ngày (theo qui định ≤7 ngày).

2. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án đầu tư xây dựng năm 2019:

Công tác ĐTXD và SCL tính đến 30/11/2019:

- Công trình SCL lưới điện: Tổng công ty giao thực hiện 14 công trình, đến nay đã nghiệm thu hoàn thành 14/15 công trình, 01 công trình bổ sung đang triển khai thi công đạt 85% khối lượng.

- Công trình ĐTXD lưới điện năm 2019:

Công trình chuyển tiếp từ năm 2018 sang 2019 gồm 22 công trình, trong đó:

+ 15 công trình đã quyết toán.

+ 05 Đã nghiệm thu hoàn thành.

+ 01 công trình đang đang thi công đạt 80%.

+ 01 công trình đang đang thi công đạt 95%.

- Công trình mới (xóa hộ câu phụ): Với nguồn vốn là 18.997 triệu đồng gồm 07 công trình, hiện tại đang thi công đạt 55% khối lượng.

- Công trình giảm tổn thất điện năng (vốn vay thương mại): Với nguồn vốn 44.294 triệu đồng gồm 13 công trình, hiện tại đang thi công khoảng 51% khối lượng.  

II. Nhiệm vụ công tác tháng 12/2019.

  1. Kế hoạch cung cấp điện:

Không thực hiện điều hòa tiết giảm điện, đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các thành phần phụ tải hoạt động và các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Công ty ĐLNT chỉ thực hiện cắt tiết giảm điện trong trường hợp lưới điện bị sự cố đột xuất hoặc theo lệnh khẩn cấp từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam; các công tác bảo trì, sửa chữa lưới điện theo kế hoạch.

2. Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng:

- Phối hợp các Ngân hàng; Trung gian thanh toán thực hiện thu qua tài khoản khách hàng và các dịch vụ kèm theo nhằm tiếp tục thực hiện công tác không thu tiền tại nhà trên toàn tỉnh Ninh Thuận.

- Phối hợp các tổ chức đoàn thể và các cộng tác viên tiếp tục tư vấn khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà, nhằm phấn đấu đạt hơn 3 MWp trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Tiếp tục công tác truyền thông đến các khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) nhằm tuyên truyền cho khách hàng sử dụng điện hợp lý để tối ưu hóa chi phí hoạt động SXKD của đơn vị mình, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Chương trình khuyến mại cuối năm 2019.

- Thực hiện Hội nghị khách hàng tại các Điện lực nhằm gặp gỡ, đối thoại và ghi nhận các ý kiến đóng góp của khách hàng lớn trong toàn tỉnh.

- Mua sắm, cấp phát nón bảo hiểm cho khách hàng, ghế đá cho các tổ chức nhằm tuyên truyền về Trung tâm Chăm sóc khách hàng.

- Lắp đặt năng lượng mặt trời áp mái 1kW cho các hộ gia đình chính sách, mỗi đơn vị Điện lực 01 hộ.

    3. Công tác quản lý đầu tư:

 Nghiệm thu hoàn thành các công trình sau:

  • Sửa chữa lưới điện trung áp và trạm biến áp tuyến 471NH, 472NH, 473NH, 474NH khu vực Điện lực Ninh Hải Quản lý.
  • Cải tạo và mở rộng lưới điện phân phối khu vực Ninh Sơn, Bác Ái năm 2019.
In      Trở về PC Ninh Thuận
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   TCBC EVN: Tình hình hoạt động tháng 10 năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 11/2019 (08:24 - 28/11/2019)
   NGĂN CHẶN VIỆC TUYÊN TRUYỀN HÌNH ẢNH BẢN ĐỒ CÓ “ĐƯỜNG LƯỠI BÒ” TRÊN CÁC THIẾT BỊ, PHẦN MỀM (11:03 - 12/11/2019)
   TCBC SPC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2019 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 11/2019 (14:07 - 11/11/2019)
   EVN: Tình hình vận hành hệ thống điện tháng 10/2019 và nhiệm vụ kế hoạch cả năm 2019 (08:03 - 06/11/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 10 NĂM 2019 (07:59 - 06/11/2019)
   TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2019 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 10/2019 CỦA EVN SPC (16:37 - 08/10/2019)
   EVN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020 đối với tiêu chí về điện (16:35 - 08/10/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 9 NĂM 2019 (16:32 - 08/10/2019)
   EVN đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2019 (17:48 - 05/09/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2019 (17:45 - 05/09/2019)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 7 tháng đầu năm 2019 (16:28 - 05/08/2019)
   Thời tiết hạn hán nghiêm trọng, nước về hầu hết các hồ thủy điện đều kém, nhiều hồ thủy điện ở miền Trung đang trong tình trạng xấp xỉ mức nước chết (11:17 - 30/07/2019)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2019 (16:45 - 05/07/2019)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ Cập nhật về tình hình cung cấp điện đến 0h ngày 29/6/2019 (09:45 - 30/06/2019)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ Về tình hình cung cấp điện ngày 28/6/2019 (09:44 - 30/06/2019)

Đầu trang