Trang chủ Tin tức Thông cáo báo chí
 

TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 và cả năm 2019

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 và cả năm 2019:

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

- Trong tháng 12/2019, Công ty Điện lực Ninh Thuận không thực hiện điều hòa tiết giảm điện, đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, cung cấp điện ổn định cho các thành phần phụ tải trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Khối khách hàng quan trọng, khách hàng sản xuất trọng điểm, khách hàng kinh doanh- dịch vụ và khách hàng ánh sáng sinh hoạt, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế và an ninh chính trị của địa phương.

- Điện thương phẩm: Tháng 12/2019 đạt 53,903 triệu kWh, tăng 8,82% so với cùng kỳ tháng 12/2018 (49,536 triệu kWh); lũy kế đến tháng 12/2019 là 695,509 triệu kWh, tăng 9,31% so với cùng kỳ năm 2018 (636,299 kWh).

- Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện: Lũy kế đến tháng 12/2019, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 285,052/289,840 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,885/1,470 lần/khách hàng; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 1,971/4,460 lần/khách hàng.

- Tiết kiệm điện: Trong tháng 12/2019 toàn tỉnh Ninh Thuận tiết kiệm được 1,035 triệu kWh, giảm 12,1% so với cùng kỳ tháng 12/2018; lũy kế 12 tháng đạt 12,292 triệu kWh, tương ứng 1,77% sản lượng điện thương phẩm 12 tháng năm 2019 (695,509 triệu kWh), giảm 0,13% so với cùng kỳ năm 2018.

- Phát triển khách hàng: Tổng số khách hàng đến tháng 12/2019 là 176.976, trong đó 156.478 khách hàng ánh sáng sinh hoạt và 20.498 khách hàng khác. Lũy kế đến tháng 12/2019 phát triển được 10.229 khách hàng, trong đó khách hàng ánh sáng sinh hoạt là 7.244 và khách hàng khác là 2.985; tốc độ tăng trưởng là 6,13%.

 

- Cấp điện trung áp: Lũy kế đến tháng 12/2019, Công ty ĐLNT đã cấp điện cho 159 khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp, với thời gian giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của ngành Điện là 2,924 ngày (theo qui định ≤7 ngày).

2. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án đầu tư xây dựng năm 2019:

Công tác ĐTXD và SCL tính đến 30/12/2019 như sau:

- Công trình SCL lưới điện: Tổng công ty giao thực hiện 14 công trình, đến nay đã nghiệm thu hoàn thành 15/15 công trình.

- Công trình ĐTXD lưới điện năm 2019:  

+ Công trình chuyển tiếp từ năm 2018 sang 2019 gồm 22 công trình, trong đó 17 công trình đã quyết toán, 05 công trình đã nghiệm thu hoàn thành (đang quyết toán).

+ Công trình mới (xóa hộ câu phụ): Với nguồn vốn là 18.648 triệu đồng gồm 07 công trình, hiện tại đang thi công đạt 95% khối lượng.

+ Công trình giảm tổn thất điện năng (vốn vay thương mại): Với nguồn vốn 36.742 triệu đồng gồm 13 công trình, hiện tại đang thi công khoảng 95% khối lượng.  

 

II. Nhiệm vụ công tác tháng 01/2020.

  1. Kế hoạch cung cấp điện:

Không thực hiện điều hòa tiết giảm điện, đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các thành phần phụ tải hoạt động, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Công ty ĐLNT đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, khắc phục các khiếm khuyết của hệ thống lưới điện để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho các hoạt động vui chơi giải trí của nhân dân trong dịp Tết cổ truyền năm 2020. Công ty chỉ thực hiện cắt tiết giảm điện trong trường hợp lưới điện bị sự cố đột xuất hoặc theo lệnh khẩn cấp từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam.

    2. Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng:

- Phối hợp các Ngân hàng; Trung gian thanh toán thực hiện thu qua tài khoản khách hàng và các dịch vụ kèm theo nhằm tiếp tục thực hiện công tác không thu tiền tại nhà trên toàn tỉnh Ninh Thuận.

- Tiếp tục công tác truyền thông đến các khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) nhằm tuyên truyền cho khách hàng sử dụng điện hợp lý để tối ưu hóa chi phí hoạt động SXKD của đơn vị mình, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Tuyên truyền quảng bá Cổng Dịch vụ công quốc gia đến với khách hàng sử dụng điện, đặc biệt là công tác giải quyết cấp điện qua hình thức điện tử của ngành điện.

- Tiếp tục thực hiện triển khai công tác cài App CSKH và Zalo nhằm cung cấp các dịch vụ về điện: "Hiện đại, nhanh chóng và tiện lợi".

    3. Công tác quản lý đầu tư:

    Nghiệm thu hoàn thành các công trình sau:

- Cải tạo và phát triển lưới điện giảm TTĐN khu vực phường Đô Vinh, Bảo An, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm năm 2019.

- Phát triển lưới điện phân phối xóa hộ câu phụ khu vực xã Công Hải và Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc năm 2019.

- Cải tạo và phát triển lưới điện giảm TTĐN khu vực phường Phước Mỹ, Phủ Hà, Đài Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm năm 2019.

- Cải tạo lưới điện phân phối để tăng năng lực cấp điện tại các khu vực Mỹ Hải, Mỹ Đông, Đông Hải, Mỹ Bình và Văn Hải.

- Cải tạo lưới điện phân phối giảm tổn thất điện năng khu vực Hiếu Lễ, Hậu Sanh, Thành Tín và thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước năm 2019.

In      Trở về PC Ninh Thuận
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 11 tháng đầu năm 2019 (15:48 - 05/12/2019)
   TCBC EVN: Tình hình hoạt động tháng 10 năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 11/2019 (08:24 - 28/11/2019)
   NGĂN CHẶN VIỆC TUYÊN TRUYỀN HÌNH ẢNH BẢN ĐỒ CÓ “ĐƯỜNG LƯỠI BÒ” TRÊN CÁC THIẾT BỊ, PHẦN MỀM (11:03 - 12/11/2019)
   TCBC SPC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2019 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 11/2019 (14:07 - 11/11/2019)
   EVN: Tình hình vận hành hệ thống điện tháng 10/2019 và nhiệm vụ kế hoạch cả năm 2019 (08:03 - 06/11/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 10 NĂM 2019 (07:59 - 06/11/2019)
   TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2019 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 10/2019 CỦA EVN SPC (16:37 - 08/10/2019)
   EVN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020 đối với tiêu chí về điện (16:35 - 08/10/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 9 NĂM 2019 (16:32 - 08/10/2019)
   EVN đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2019 (17:48 - 05/09/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2019 (17:45 - 05/09/2019)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 7 tháng đầu năm 2019 (16:28 - 05/08/2019)
   Thời tiết hạn hán nghiêm trọng, nước về hầu hết các hồ thủy điện đều kém, nhiều hồ thủy điện ở miền Trung đang trong tình trạng xấp xỉ mức nước chết (11:17 - 30/07/2019)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2019 (16:45 - 05/07/2019)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ Cập nhật về tình hình cung cấp điện đến 0h ngày 29/6/2019 (09:45 - 30/06/2019)

Đầu trang