Trang chủ Tin tức Thông cáo báo chí
 

TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 01 năm 2020

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 01 năm 2020:

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

- Trong tháng 01/2020, Công ty ĐLNT không thực hiện điều hòa tiết giảm điện, đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, cung cấp điện ổn định cho các thành phần phụ tải trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Khối khách hàng quan trọng, khách hàng sản xuất trọng điểm, khách hàng kinh doanh- dịch vụ và khách hàng ánh sáng sinh hoạt, đặc biệt là đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các hoạt động vui chơi giải trí của nhân dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian diễn ra tết cổ truyền của đất nước, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế và an ninh chính trị của địa phương.

- Điện thương phẩm: Tháng 01/2020 đạt 52,441 triệu kWh, tăng 8,1% so cùng kỳ tháng 01/2019 (48.523kWh).

- Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện: Trong tháng 01/2020, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 9,019/23,580 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,038/0,038 lần/khách hàng; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,046/0,113 lần/khách hàng.

- Tiết kiệm điện: Trong tháng 01/2020 toàn tỉnh Ninh Thuận tiết kiệm được 0,928 triệu kWh, tăng 20,4% so với cùng kỳ tháng 01/2019 (0,77 triệu kWh), tương ứng 1,77% sản lượng điện thương phẩm tháng 01/2020.

- Phát triển khách hàng: Tổng số khách hàng đến tháng 01/2020 là 177.310, trong đó 156.708 khách hàng ánh sáng sinh hoạt và 20.602 khách hàng khác. Lũy kế đến tháng 01/2020 phát triển 334 khách hàng, trong đó khách hàng ánh sáng sinh hoạt là 230 và khách hàng khác là 104; tốc độ tăng trưởng là 0,19%.

 

- Cấp điện trung áp: Trong tháng 01/2020, Công ty ĐLNT đã cấp điện cho 12 khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp, với thời gian giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của ngành Điện là 2,667 ngày (theo qui định ≤7 ngày).

2. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án đầu tư xây dựng năm 2020:

Công tác ĐTXD và SCL tính đến 30/01/2020 như sau:

 1. Công trình SCL năm 2020:

Năm 2020, SPC giao thực hiện 14 công trình sửa chữa lớn với tổng giá trị sửa chữa tạm giao là 4.030 triệu đồng (3 công trình SCL 110kV, 06 công trình sửa chữa lưới điện trung và hạ áp, 01 công trình SCL máy biến áp, 03 công trình SCL kiến trúc và 01 công trình SCL công xa), tình hình thực hiện như sau:

 • Công trình SCL 110kV: 02 công trình đang phê duyệt PAKT-DT, 01 công trình đang lập PAKT-DT.
 •  Công trình SCL lưới điện: 06 công trình đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu để triển khai sửa chữa.
 •  Công trình SCL MBA: Đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu để triển khai sửa chữa.
 •  Công trình SCL kiến trúc: 03 công trình đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu thiết kế.
 •  Công trình SCL công xa: Đang lập PAKT-DT.
  1.  Công trình ĐTXD:  

2.2.1 Các công trình chuyển tiếp từ năm 2019 sang năm 2020:

 1. Công trình lưới điện:
 • Các công trình xóa hộ câu phụ:

            Gồm 05 công trình, đã nghiệm thu đưa vào sử dụng 01 công trình, 03 công trình đã nghiệm thu kỹ thuật, 01 công trình đang thi công 75% khối lượng.

 • Các công trình vốn vay:

            Gồm 13 công trình, đã nghiệm thu đưa vào sử dụng 02 công trình, 07 công trình đã nghiệm thu kỹ thuật, 04 công trình đang thi công khoảng 90% khối lượng.

 1. Công trình kiến trúc:

            Gồm 02 công trình, đã nghiệm thu 01 công trình (đang thẩm tra quyết toán), 01 công trình đang xét thầu.

 1. Công trình cáp quang: 01 công trình đã hoàn thành, đang thẩm tra quyết toán.

 d. Công trình năng lượng mặt trời áp mái: Đã thi công hoàn thành, đang thẩm tra quyết toán.

 1. Các công trình ĐTXD năm 2020:

Gồm 17 công trình đang giai đoạn lập hồ sơ BCKTKT ĐTXD.

II. Nhiệm vụ công tác tháng  02/2020.

 1. Kế hoạch cung cấp điện:

Không thực hiện điều hòa tiết giảm điện, đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các thành phần phụ tải hoạt động và các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Công ty ĐLNT chỉ thực hiện cắt tiết giảm điện trong trường hợp lưới điện bị sự cố đột xuất hoặc theo lệnh khẩn cấp từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam; các công tác bảo trì, sửa chữa lưới điện theo kế hoạch.

2. Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng:

- Phối hợp các Ngân hàng; trung gian thanh toán thực hiện thu qua tài khoản khách hàng và các dịch vụ kèm theo nhằm tiếp tục thực hiện công tác không thu tiền tại nhà trên toàn tỉnh Ninh Thuận.

- Tiếp tục công tác truyền thông đến các khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) nhằm tuyên truyền cho khách hàng sử dụng điện hợp lý để tối ưu hóa chi phí hoạt động SXKD của đơn vị mình, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Tuyên truyền quảng bá Cổng Dịch vụ công quốc gia đến với khách hàng sử dụng điện, đặc biệt là công tác giải quyết cấp điện qua hình thức giao dịch điện tử của ngành điện.

- Tiếp tục thực hiện triển khai công tác cài App CSKH và Zalo nhằm cung cấp các dịch vụ về điện: “Hiện đại, nhanh chóng và tiện lợi”.

    3. Công tác quản lý đầu tư:

  a. Công trình SCL:

 • Hoàn thiện phê duyệt PAKT-DT các công trình SCL 110kV và SCL công xa.
 • Hoàn thiện công tác lựa chọn nhà thầu thi công các trình SCL lưới điện và SCL máy biến áp.
 • Hoàn thiện công tác lựa chọn nhà thầu thiết kế và ký kết hợp đồng thiết kế cho các công trình SCL kiến trúc.
 1. Công trình ĐTXD:

Nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình chuyển tiếp đã nghiệm thu kỹ thuật.

In      Trở về PC Ninh Thuận
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   TCBC EVN: TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN TUẦN LỄ HỒNG EVN LẦN V HÀ NỘI, NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2020 (14:17 - 14/01/2020)
   TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 và cả năm 2019 (11:26 - 06/01/2020)
   TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 11 tháng đầu năm 2019 (15:48 - 05/12/2019)
   TCBC EVN: Tình hình hoạt động tháng 10 năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 11/2019 (08:24 - 28/11/2019)
   NGĂN CHẶN VIỆC TUYÊN TRUYỀN HÌNH ẢNH BẢN ĐỒ CÓ “ĐƯỜNG LƯỠI BÒ” TRÊN CÁC THIẾT BỊ, PHẦN MỀM (11:03 - 12/11/2019)
   TCBC SPC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2019 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 11/2019 (14:07 - 11/11/2019)
   EVN: Tình hình vận hành hệ thống điện tháng 10/2019 và nhiệm vụ kế hoạch cả năm 2019 (08:03 - 06/11/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 10 NĂM 2019 (07:59 - 06/11/2019)
   TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2019 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 10/2019 CỦA EVN SPC (16:37 - 08/10/2019)
   EVN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020 đối với tiêu chí về điện (16:35 - 08/10/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 9 NĂM 2019 (16:32 - 08/10/2019)
   EVN đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2019 (17:48 - 05/09/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2019 (17:45 - 05/09/2019)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 7 tháng đầu năm 2019 (16:28 - 05/08/2019)
   Thời tiết hạn hán nghiêm trọng, nước về hầu hết các hồ thủy điện đều kém, nhiều hồ thủy điện ở miền Trung đang trong tình trạng xấp xỉ mức nước chết (11:17 - 30/07/2019)

Đầu trang