Trang chủ Tin tức Thông cáo báo chí
 

TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 02 năm 2020

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 02 năm 2020:

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

- Trong tháng 02/2020, Công ty ĐLNT không thực hiện điều hòa tiết giảm điện, đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, cung cấp điện ổn định cho các thành phần phụ tải trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Khối khách hàng quan trọng, khách hàng sản xuất trọng điểm, khách hàng kinh doanh- dịch vụ và khách hàng ánh sáng sinh hoạt, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế và an ninh chính trị của địa phương.

- Điện thương phẩm: Tháng 02/2020 đạt 54,269 triệu kWh, tăng 9,9% so cùng kỳ tháng 02/2019 (49,382 triệu kWh); lũy kế đến tháng 02/2020 là 106,71 triệu kWh, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2019 (97,91 triệu kWh).

- Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện: Lũy kế đến tháng 02/2020, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 18,143/47,160 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,083/0,083 lần/khách hàng; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,141/0,227 lần/khách hàng.

- Tiết kiệm điện: Trong tháng 02/2020 toàn tỉnh Ninh Thuận tiết kiệm được 1,161 triệu kWh, tăng 42,3% so với cùng kỳ tháng 02/2019; lũy kế 02 tháng đạt 2,089 triệu kWh, tương ứng 1,96% sản lượng điện thương phẩm 02 tháng đầu năm 2020 (106,71 triệu kWh), tăng 31,7% so với cùng kỳ năm 2019.

- Phát triển khách hàng: Tổng số khách hàng đến tháng 02/2020 là 177.715, trong đó 157.000 khách hàng ánh sáng sinh hoạt và 20.715 khách hàng khác. Lũy kế đến tháng 02/2020 phát triển 739 khách hàng, trong đó khách hàng ánh sáng sinh hoạt là 522 và khách hàng khác là 217; tốc độ tăng trưởng là 0,42%.

 

- Cấp điện trung áp: Lũy kế đến tháng 02/2020, Công ty ĐLNT đã cấp điện cho 20 khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp, với thời gian giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của ngành Điện là 2,65 ngày (theo qui định ≤7 ngày).

2. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án đầu tư xây dựng năm 2020: Công tác ĐTXD và SCL tính đến 29/02/2020 như sau:

2.1.  Công trình SCL năm 2020:

Năm 2020, SPC giao thực hiện 14 công trình sửa chữa lớn với tổng giá trị sửa chữa tạm giao là 4.030 triệu đồng (3 công trình SCL 110kV, 06 công trình sửa chữa lưới điện trung và hạ áp, 01 công trình SCL máy biến áp, 03 công trình SCL kiến trúc và 01 công trình SCL công xa), tình hình thực hiện như sau:

  • Công trình SCL 110kV: 02 công trình đang phê duyệt PAKT-DT, 01 công trình đang lập PAKT-DT.
  •  Công trình SCL lưới điện: 06 công trình đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu để triển khai sửa chữa.
  •  Công trình SCL MBA: Đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu để triển khai sửa chữa.   
  •  Công trình SCL kiến trúc: 03 công trình đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu thiết kế.
  •  Công trình SCL công xa: Đang lập PAKT-DT.

Tuy nhiên các công trình trên đang tạm dừng do phải chờ kế hoạch vốn SCL năm 2020 của Tổng công ty.

  1. Công trình ĐTXD:

 2.2.1 Các công trình chuyển tiếp từ năm 2019 sang năm 2020:

 a.Công trình lưới điện:

  • Các công trình xóa hộ câu phụ: Gồm 05 công trình, đã nghiệm thu đưa vào sử dụng 04 công trình, 01 công trình đang thi công 95% khối lượng.
  • Các công trình vốn vay:Gồm 13 công trình, đã nghiệm thu đưa vào sử dụng 08 công trình, 03 công trình đã nghiệm thu kỹ thuật (chuẩn bị nghiệm thu hoàn thành), 02 công trình đang thi công 95% khối lượng.

            b. Công trình kiến trúc: Gồm 02 công trình, đã nghiệm thu 01 công trình (đang thẩm tra quyết toán), 01 công trình đang xin cấp phép thi công.

            c. Công trình cáp quang: Đã hoàn thành, đang thẩm tra quyết toán.

            d. Công trình năng lượng mặt trời áp mái: Đã thi công hoàn thành, đang thẩm tra quyết toán.

            2.2.2 Các công trình ĐTXD năm 2020: Gồm 17 công trình, trong đó 15 công trình đang lập hồ sơ thiết kế, 02 công trình đang lựa chọn nhà thầu thiết kế

           II. Nhiệm vụ công tác tháng 03/2020:

  1. Kế hoạch cung cấp điện:

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang bước vào giai đoạn của các tháng mùa khô năm 2020, do đó nhu cầu sử dụng điện của các thành phần phụ tải sẽ tăng cao trong thời gian tới. Để đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, cung cấp điện ổn định cho các thành phần phụ tải hoạt động và các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh, Công ty ĐLNT kính đề nghị Ban chỉ đạo Điều hành cung cấp điện tỉnh Ninh Thuận thông báo, chỉ đạo các cơ quan ban ngành, đoàn thể sử dụng điện tiết kiệm và hợp lý, đặc biệt là hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm. Công ty ĐLNT chỉ thực hiện cắt tiết giảm điện trong trường hợp lưới điện bị sự cố đột xuất hoặc theo lệnh khẩn cấp từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam; các công tác bảo trì, sửa chữa lưới điện theo kế hoạch.

  1. Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng:

- Phối hợp các Ngân hàng; trung gian thanh toán thực hiện thu qua tài khoản khách hàng và các dịch vụ kèm theo nhằm tiếp tục thực hiện công tác không thu tiền tại nhà trên toàn tỉnh Ninh Thuận.

- Tiếp tục công tác truyền thông đến các khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) nhằm tuyên truyền cho khách hàng sử dụng điện hợp lý để tối ưu hóa chi phí hoạt động SXKD của đơn vị mình, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Tuyên truyền quảng bá Cổng Dịch vụ công quốc gia đến với khách hàng sử dụng điện, đặc biệt là công tác giải quyết cấp điện qua hình thức giao dịch điện tử của ngành điện.

- Tiếp tục thực hiện triển khai công tác cài App CSKH và Zalo nhằm cung cấp các dịch vụ về điện: “Hiện đại, nhanh chóng và tiện lợi”.

- Tiếp tục triển khai, quảng bá đầu số Tổng đài Điện lực 19001006 - 19009000 để giải quyết tất cả các yêu cầu về điện (sửa chữa điện, lắp mới, di dời, thanh toán tiền điện...) cho khách hàng một cách nhanh chóng và tiện lợi.

        3.  Công tác quản lý đầu tư:

- Công trình SCL: Hoàn thiện công tác lựa chọn nhà thầu thi công các công trình SCL lưới điện và SCL máy biến áp.

- Công trình ĐTXD: Nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình chuyển tiếp (các công trình còn lại).

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Công ty Điện lực Ninh Thuận

Điện thoại: 0259.2210213.                    Fax: 0259.3888092.

Địa chỉ: Đường 16 tháng 4, Phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.

E-mail: ninhthuanpc@evnspc.vn           Website: http://pcninhthuan.evnspc.vn

In      Trở về PC Ninh Thuận
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   TCBC EVNSPC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2020 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 02/2020 (09:55 - 07/02/2020)
   TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 01 năm 2020 (16:30 - 04/02/2020)
   TCBC EVN: TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN TUẦN LỄ HỒNG EVN LẦN V HÀ NỘI, NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2020 (14:17 - 14/01/2020)
   TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 và cả năm 2019 (11:26 - 06/01/2020)
   TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 11 tháng đầu năm 2019 (15:48 - 05/12/2019)
   TCBC EVN: Tình hình hoạt động tháng 10 năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 11/2019 (08:24 - 28/11/2019)
   NGĂN CHẶN VIỆC TUYÊN TRUYỀN HÌNH ẢNH BẢN ĐỒ CÓ “ĐƯỜNG LƯỠI BÒ” TRÊN CÁC THIẾT BỊ, PHẦN MỀM (11:03 - 12/11/2019)
   TCBC SPC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2019 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 11/2019 (14:07 - 11/11/2019)
   EVN: Tình hình vận hành hệ thống điện tháng 10/2019 và nhiệm vụ kế hoạch cả năm 2019 (08:03 - 06/11/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 10 NĂM 2019 (07:59 - 06/11/2019)
   TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2019 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 10/2019 CỦA EVN SPC (16:37 - 08/10/2019)
   EVN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020 đối với tiêu chí về điện (16:35 - 08/10/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 9 NĂM 2019 (16:32 - 08/10/2019)
   EVN đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2019 (17:48 - 05/09/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2019 (17:45 - 05/09/2019)

Đầu trang