Văn hóa doanh nghiệp trong Công ty Điện lực Ninh Thuận
Chi tiết...
THỰC THI VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TRONG QUAN HỆ BẠN BÈ, ĐỒNG NGHIỆP TẠI ĐIỆN LỰC THUẬN BẮC
Chi tiết...
Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện lực Ninh Thuận với chủ đề “Văn hóa trong quan hệ bạn bè, đồng nghiệp”
Chi tiết...
Văn hóa công sở là gốc nền của sự thành công
Văn hóa công sở là sự pha trộn của văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần có thể hiểu nôm na như là: trình độ nhận thức, phương pháp tổ chức, quản lý, môi trường cảnh quan, phương tiện làm việc, đạo đức nghề nghiệp và phong cách giao tiếp ứng xử của cán bộ, nhân viên nhằm xây dựng một công sở văn minh, lịch sự, hoạt động đúng pháp luật và hiệu quả cao.
Chi tiết...
Thực thi Văn hoá doanh nghiệp tại Công ty Điện lực Ninh Thuận với chủ đề: "Văn hóa công sở"
Công sở là nơi thực hiện cơ chế điều hành, kiểm soát công việc hành chính, là nơi soạn thảo văn bản để thực hiện công vụ, đảm bảo thông tin cho hoạt động của bộ máy quản lý doanh nghiệp. Mọi thành công hay thất bại trong hoạt động của công sở phụ thuộc vào rất nhiều  yếu tố, trong đó yếu tố chủ yếu nhất là con người và hành vi ứng xử văn hóa nơi công sở của các cá nhân, từ cấp lãnh đạo, quản lý, điều hành cho tới các nhân viên phục vụ.
Chi tiết...
Chào mừng Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 44 năm ngày Giải phóng Ninh Thuận
Chi tiết...
Công ty Điện lực Ninh Thuận xây dựng Văn hóa doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng
Chi tiết...
Công ty Điện lực Ninh Thuận cam kết thực hiện văn hóa doanh nghiệp
Chi tiết...
Thực thi văn hóa hội họp trong Công ty Điện lực Ninh Thuận
Chi tiết...
Văn hóa danh nghiệp tại Công ty Điện lực Ninh Thuận với chủ đề “Người lao động là tài sản quý giá nhất”
“Người lao động là tài sản quý giá nhất” đó là cam kết của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đối với người lao động và được quy định rõ trong Bộ tài liệu Văn hóa EVN.
Chi tiết...
Văn hóa chào hỏi trong Công ty Điện lực Ninh Thuận
Chi tiết...
Điện lực Ninh Thuận đảm bảo mục tiêu cung cấp điện kịp thời, đầy đủ, ổn định và chất lượng
Chi tiết...
Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện lực Ninh Thuận với chủ đề “Vì một cộng đồng phát triển”
Chi tiết...
Thực thi văn hóa doanh nghiệp ở Điện lực Thuận Bắc
Văn hóa doanh nghiệp là một yêu cầu tất yếu của sự phát triển thương hiệu, bởi lẽ hình ảnh văn hóa doanh nghiệp sẽ góp phần quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp, cho nên văn hóa doanh nghiệp chính là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp.
Chi tiết...
Công tác tuyên truyền và thực thi văn hóa doanh nghiệp tại Điện lực Phan Rang-Tháp Chàm
Thực hiện Văn bản số 759/PCNT-TCNS ngày 05/4/2018 của Công ty Điện lực Ninh Thuận về việc triển khai thực thi văn hóa doanh nghiệp (VHDN) quý II/2018 với chủ đề “Hợp tác cùng phát triển”.
Chi tiết...
Các Văn hóa doanh nghiệp đã đưa
  Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện lực Ninh Thuận với chủ đề “Hợp tác cùng phát triển”
  Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện lực Ninh Thuận với chủ đề: “ Văn hóa tổ chức tiệc và dự tiệc”
  Nét đẹp văn hóa chào cờ đầu tuần trong Công ty điện lực ninh thuận
  Quy định về văn hóa doanh nghiệp trong Công ty Điện lực Ninh Thuận
  PC Ninh Thuận hướng đến thực hiện Văn hóa an toàn tại doanh nghiệp
  PC Ninh Thuận triển khai ký cam kết thực thi Văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị
  Tài liệu Văn hóa doanh nghiệp Công ty Điện lực Ninh Thuận
  Thực thi Văn hóa doanh nghiệp ở Điện lực Thuận Bắc
  Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện lực Ninh Thuận với chủ đề “Văn hóa trong giao tiếp điện thoại”
  Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện lực Ninh Thuận với chủ đề “Nâng cao văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp”
  Văn hóa trong quan hệ bạn, đồng nghiệp của Công ty Điện lực Ninh Thuận
  "Văn hóa công việc" yếu tố cốt lõi của "Văn hóa doanh nghiệp"
  Văn hóa doanh nghiệp trong công tác chăm sóc khách hàng
  Văn hóa tự nhận lỗi trong Công ty Điện lực Ninh Thuận
  Tập huấn thực thi Văn hóa Doanh nghiệp tại Công ty Điện lực Ninh Thuận
 Trang sau
Đầu trang