Tên gói thầu: Cung cấp máy tính bảng phục vụ công tác DVKH cho Công ty Điện lực Ninh Thuận.
Chi tiết...
Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị và phụ kiện các loại bổ sung cho Công ty Điện lực Ninh Thuận
Chi tiết...
Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp thùng trạm composite các loại bổ sung cho Công ty Điện lực Ninh Thuận
Chi tiết...
Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp trang dụng cụ an toàn và phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2019 cho Công ty Điện lực Ninh Thuận
Chi tiết...
Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp băng keo cách điện trung thế các loại cho Công ty Điện lực Ninh Thuận
Chi tiết...
Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp màn hình điện tử cho Hội trường Công ty Điện lực Ninh Thuận
Chi tiết...
Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp xe nâng người chuyên dùng phục vụ công tác sửa chữa lưới điện cho các Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Ninh Thuận
Chi tiết...
Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp xe ô tô (5+2) chỗ ngồi phục vụ nhu cầu SXKD của Công ty Điện lực Ninh Thuận
Chi tiết...
Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp trụ điện và đà cản các loại cho nhu cầu SXKD năm 2019 của Công ty Điện lực Ninh Thuận
Chi tiết...
Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp thùng composite và MCB các loại cho nhu cầu SXKD năm 2019 của Công ty Điện lực Ninh Thuận.
Chi tiết...
Thông báo mời thầu gói thầu: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công – Tổng dự toán công trình “Mở rộng nhà điều hành Công ty Điện lực Ninh Thuận”.
Chi tiết...
Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp phụ kiện các loại cho nhu cầu SXKD năm 2019 của Công ty Điện lực Ninh Thuận.
Chi tiết...
Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp thiết bị và phụ kiện các loại cho nhu cầu SXKD năm 2019 của Công ty Điện lực Ninh Thuận.
Chi tiết...
Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp dây và cáp điện các loại cho nhu cầu SXKD năm 2019 của Công ty Điện lực Ninh Thuận.
Chi tiết...
Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp thùng trạm composite các loại cho nhu cầu SXKD năm 2019 của Công ty Điện lực Ninh Thuận.
Chi tiết...
Các Thông tin mời thầu đã đưa
  Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp cách điện trung thế các loại cho nhu cầu SXKD năm 2019 của Công ty Điện lực Ninh Thuận.
  Thông báo mời thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT ĐTXD các công trình Thuận Nam năm 2019; Ninh Hải năm 2019
  Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp cosse ép đồng nhôm các loại cho Công ty Điện lực Ninh Thuận.
  Thông báo mời chào hàng gói thầu: Cung cấp phụ kiện bổ sung cho Công ty Điện lực Ninh Thuận.
  Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp thiết bị và phụ kiện các loại phục vụ nhu cầu SXKD đợt 2 năm 2018 của Công ty Điện lực Ninh Thuận.
  Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp thùng trạm composite bổ sung cho Công ty Điện lực Ninh Thuận.
  Thông bóa mời thầu gói thầu: Cung cấp thiết bị và phụ kiện bổ sung cho Công ty Điện lực Ninh Thuận.
  Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp dây và cáp điện bổ sung cho Công ty Điện lực Ninh Thuận.
  Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp băng keo cách điện trung thế các loại cho Công ty Điện lực Ninh Thuận.
  Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp DS và LTD cho nhu cầu SXKD năm 2018 của Công ty Điện lực Ninh Thuận.
  Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp hệ thống hội nghị truyền hình chuyên dụng cho Công ty Điện lực Ninh Thuận.
  Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp DS và LTD cho các công trình ĐTXD năm 2018 của Công ty Điện lực Ninh Thuận.
  Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp xe ô tô tải có lắp cần cẩu và rổ cho Công ty Điện lực Ninh Thuận.
  Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp hệ thống mạng không dây (wifi) cho văn phòng Công ty Điện lực Ninh Thuận.
  Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp máy photocopy cho Điện lực Thuận Bắc
 Trang sau
Đầu trang