Thông báo mời thầu: Cung cấp trang dụng cụ an toàn, phòng cháy chữa cháy và phương tiện bảo vệ cá nhân cho nhu cầu năm 2020 của Công ty Điện lực Ninh Thuận
Chi tiết...
THÔNG BÁO MỜI THẦU: Cung cấp vật tư thiết bị cho hệ thống năng lượng sạch (giai đoạn 3)
Chi tiết...
Thông báo mời thầu: Cung cấp vật tư thiết bị cho hệ thống năng lượng sạch (SCL-Giai đoạn 3)
Chi tiết...
Thông báo mời thầu: Cung cấp vật tư thiết bị các loại cho nhu cầu năm 2020 của Công ty Điện lực Ninh Thuận
Chi tiết...
Thông báo mời thầu: Cung cấp vật tư thiết bị cho hệ thống năng lượng sạch (SCL-Giai đoạn 3)
Chi tiết...
Thông báo mời thầu: Cung cấp vật tư thiết bị cho hệ thống năng lượng sạch (giai đoạn 3)
Chi tiết...
Tên gói thầu: Cung cấp thùng composite và MCB các loại bổ sung cho nhu cầu SXKD của Công ty Điện lực Ninh Thuận
Chi tiết...
Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình “Mở rộng nhà điều hành Công ty Điện lực Ninh Thuận”
Chi tiết...
Tên gói thầu: Cung cấp cách điện và đà composite các loại cho nhu cầu năm 2020 của Công ty Điện lực Ninh Thuận
Chi tiết...
Tên gói thầu: Cung cấp dây và cáp điện các loại cho nhu cầu năm 2020 của Công ty Điện lực Ninh Thuận
Tên Bên mời thầu: Công ty Điện lực Ninh Thuận. Địa chỉ: Đường 16 tháng 4, P. Mỹ Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.2210245 - Fax: 0259.3888092. Mã số thuế: 0300942001028. Thông báo mời thầu với nội dung sau: 1. Tên gói thầu: Cung cấp dây và cáp điện các loại cho nhu cầu năm 2020 của Công ty Điện lực Ninh Thuận. - Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa. - Giá gói thầu: 4.827.383.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT). - Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm dây và cáp điện các loại. - Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 2. Tên dự án: Mua sắm dây và cáp điện các loại cho nhu cầu năm 2020. 3. Nguồn vốn: Vốn SXKD của Công ty Điện lực Ninh Thuận. 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng). 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. 6. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Kể từ 08 giờ 42 phút ngày 20 tháng 11 năm 2019 đến 09 giờ ngày 02 tháng 12 năm 2019 (trong giờ  hành chính). 7. Địa chỉ nhận hồ sơ mời thầu: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) hoặc liên hệ: Phòng Kế hoạch và Vật tư - Công ty Điện lực Ninh Thuận. Đường 16 tháng 4, P. Mỹ Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận (Tel: 0259.2210245 - Fax: 0259.3888092). 8. Giá bán 01
Chi tiết...
Tên gói thầu: Cung cấp thùng trạm composite các loại cho nhu cầu năm 2020 của Công ty Điện lực Ninh Thuận
Chi tiết...
Tên gói thầu: Cung cấp trụ điện và đà cản các loại cho nhu cầu năm 2020 của Công ty Điện lực Ninh Thuận
Chi tiết...
Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị đo các loại phục vụ công tác SXKD của Công ty Điện lực Ninh Thuận.
Chi tiết...
Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị văn phòng cho các công trình ĐTXD tự thực hiện năm 2019 của Công ty Điện lực Ninh Thuận
Chi tiết...
Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị xử lý SCADA TBA KNT phục vụ công tác SXKD của Công ty Điện lực Ninh Thuận.
Chi tiết...
Các Thông tin mời thầu đã đưa
  Tên gói thầu: Cung cấp máy tính bảng phục vụ công tác DVKH cho Công ty Điện lực Ninh Thuận.
  Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị và phụ kiện các loại bổ sung cho Công ty Điện lực Ninh Thuận
  Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp thùng trạm composite các loại bổ sung cho Công ty Điện lực Ninh Thuận
  Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp trang dụng cụ an toàn và phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2019 cho Công ty Điện lực Ninh Thuận
  Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp băng keo cách điện trung thế các loại cho Công ty Điện lực Ninh Thuận
  Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp màn hình điện tử cho Hội trường Công ty Điện lực Ninh Thuận
  Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp xe nâng người chuyên dùng phục vụ công tác sửa chữa lưới điện cho các Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Ninh Thuận
  Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp xe ô tô (5+2) chỗ ngồi phục vụ nhu cầu SXKD của Công ty Điện lực Ninh Thuận
  Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp trụ điện và đà cản các loại cho nhu cầu SXKD năm 2019 của Công ty Điện lực Ninh Thuận
  Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp thùng composite và MCB các loại cho nhu cầu SXKD năm 2019 của Công ty Điện lực Ninh Thuận.
  Thông báo mời thầu gói thầu: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công – Tổng dự toán công trình “Mở rộng nhà điều hành Công ty Điện lực Ninh Thuận”.
  Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp phụ kiện các loại cho nhu cầu SXKD năm 2019 của Công ty Điện lực Ninh Thuận.
  Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp thiết bị và phụ kiện các loại cho nhu cầu SXKD năm 2019 của Công ty Điện lực Ninh Thuận.
  Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp dây và cáp điện các loại cho nhu cầu SXKD năm 2019 của Công ty Điện lực Ninh Thuận.
  Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp thùng trạm composite các loại cho nhu cầu SXKD năm 2019 của Công ty Điện lực Ninh Thuận.
 Trang sau
Đầu trang