Tiết kiệm năng lượng cho sự phát triển bền vững

Đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện của khách hàng với chất lượng và dịch vụ ngày càng tốt hơn.

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện của khách hàng với chất lượng và dịch vụ ngày càng tốt hơn.

LỊCH NGỪNG GIẢM
CUNG CẤP ĐIỆN

Đăng ký mua điện theo nhu cầu sử dụng.

THÔNG TIN
GIÁ BÁN ĐIỆN

Thông tin giá bán điện ứng với từng ngành và nhóm dịch vụ.

DỊCH VỤ ĐIỆN
TRỰC TUYẾN

Cung cấp các dịch vụ trực tuyến đáp ứng yêu cầu của khách hàng sử dụng điện.

THANH TOÁN
TRỰC TUYẾN

Thanh toán tiền điện thông qua các cổng trực tuyến.

KẾ HOẠCH
ĐẤU THẦU

Cập nhật thông tin các gói thầu đang thực hiện.

HỖ TRỢ
KHÁCH HÀNG

Cung cấp thông tin cần thiết, đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Tin mới new

(08:17 - 25/10/2021)

Thông tin tiết giảm ĐMTMN từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021

(21:12 - 13/10/2021)

Văn hóa công việc trong Công ty Điện lực Ninh Thuận

(16:53 - 13/10/2021)

Công ty Điện lực Ninh Thuận chủ động phương án phòng chống thiên tai trong tình hình dịch COVID-19

Hiện nay đã bắt đầu vào mùa mưa bão, theo dự báo thời tiết tỉnh Ninh Thuận sẽ có những đợt giông bão rãi rác, cùng với đó tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, Công ty Điện lực Ninh Thuận đã chủ động xây dựng các phương án để ứng phó.

(11:40 - 13/10/2021)

Thông báo mời thầu: Cung cấp thiết bị bổ sung kết nối SCADA cho Công ty Điện lực Ninh Thuận

(18:42 - 12/10/2021)

Thông tin tiết giảm ĐMTMN từ ngày 30/08/2021 đến ngày 05/09/2021

(18:42 - 12/10/2021)

Thông tin tiết giảm ĐMTMN từ ngày 26/07/2021 đến ngày 01/08/2021

(18:42 - 12/10/2021)

Thông tin tiết giảm ĐMTMN từ ngày 23/08/2021 đến ngày 29/08/2021

(18:42 - 12/10/2021)

Thông tin tiết giảm ĐMTMN từ ngày 16/08/2021 đến ngày 22/08/2021

(18:42 - 12/10/2021)

Thông tin tiết giảm ĐMTMN từ ngày 09/08/2021 đến ngày 15/08/2021

(18:42 - 12/10/2021)

Thông tin tiết giảm ĐMTMN từ ngày 02/8/2021 đến ngày 08/08/2021

(20:42 - 10/10/2021)

Thông tin tiết giảm ĐMTMN từ ngày 06/09/2021 đến ngày 12/09/2021

(20:42 - 10/10/2021)

Thông tin tiết giảm ĐMTMN từ ngày 13/09/2021 đến ngày 19/09/2021

(20:42 - 10/10/2021)

Thông tin tiết giảm ĐMTMN từ ngày 20/09/2021 đến ngày 26/09/2021

(20:42 - 10/10/2021)

Thông tin tiết giảm ĐMTMN từ ngày 30/08/2021 đến ngày 05/09/2021

(20:42 - 10/10/2021)

Thông tin tiết giảm ĐMTMN từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021

Liên hệ

Không được bỏ trống
Không được bỏ trống
Không được bỏ trống

đăng ký nhận tin

Không được bỏ trống
Không được bỏ trống