DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện của khách hàng với chất lượng và dịch vụ ngày càng tốt hơn.

LỊCH NGỪNG GIẢM
CUNG CẤP ĐIỆN

Đăng ký mua điện theo nhu cầu sử dụng.

THÔNG TIN
GIÁ BÁN ĐIỆN

Thông tin giá bán điện ứng với từng ngành và nhóm dịch vụ.

DỊCH VỤ ĐIỆN
TRỰC TUYẾN

Cung cấp các dịch vụ trực tuyến đáp ứng yêu cầu của khách hàng sử dụng điện.

THANH TOÁN
TRỰC TUYẾN

Thanh toán tiền điện thông qua các cổng trực tuyến.

KẾ HOẠCH
ĐẤU THẦU

Cập nhật thông tin các gói thầu đang thực hiện.

HỖ TRỢ
KHÁCH HÀNG

Cung cấp thông tin cần thiết, đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Tin mới new

(10:20 - 02/02/2023)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 02/2023

(13:32 - 01/02/2023)

Thông báo huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023

(08:43 - 30/01/2023)

Thông báo huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 23/01/2023 đến ngày 29/01/2023

(11:15 - 19/01/2023)

Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 02 năm 2023

(14:39 - 17/01/2023)

Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện năm 2022

(14:35 - 17/01/2023)

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM GẶP MẶT, CHÚC TẾT ĐIỆN LỰC PHAN RANG-THÁP CHÀM

(14:31 - 17/01/2023)

ĐIỆN LỰC NINH HẢI LẤY VĂN HÓA DOANH NGHIỆP LÀM NỀN TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

(08:35 - 16/01/2023)

Thông báo huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 16/01/2023 đến ngày 22/01/2023

(14:15 - 09/01/2023)

Thông báo huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 09/01/2023 đến ngày 15/01/2023

(09:20 - 09/01/2023)

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 năm 2022

(08:40 - 03/01/2023)

Thông báo huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 02/01/2023 đến ngày 08/01/2023

(15:35 - 30/12/2022)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 01/2023

(14:07 - 26/12/2022)

Thông báo huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 26/12/2022 đến ngày 01/01/2023

(08:58 - 26/12/2022)

Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 01 năm 2023

(07:54 - 26/12/2022)

Kế hoạch vận hành lưới điện năm 2023

Liên hệ

Không được bỏ trống
Không được bỏ trống
Không được bỏ trống

đăng ký nhận tin

Không được bỏ trống
Không được bỏ trống