Tin tức & hoạt động

Lịch tiếp dân

Tin mới new

(10:51 - 30/09/2022)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 10/2022

(11:05 - 31/08/2022)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 9/2022

(07:51 - 02/08/2022)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 8/2022

(10:06 - 30/06/2022)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 7/2022

(16:25 - 02/06/2022)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 6/2022

(08:48 - 29/04/2022)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 5/2022

(07:59 - 31/03/2022)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 4/2022

(08:45 - 01/03/2022)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 03/2022