Tin tức & hoạt động

Lịch tiếp dân

Tin mới new

(10:20 - 02/02/2023)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 02/2023

(15:35 - 30/12/2022)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 01/2023

(16:31 - 29/11/2022)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 12/2022

(16:11 - 28/10/2022)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 11/2022

(10:51 - 30/09/2022)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 10/2022

(11:05 - 31/08/2022)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 9/2022

(07:51 - 02/08/2022)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 8/2022

(10:06 - 30/06/2022)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 7/2022