Tin tức & hoạt động

Lịch tiếp dân


Tin mới new

(08:51 - 29/10/2021)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 11/2021

(14:49 - 05/10/2021)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 10/2021

(10:43 - 01/09/2021)

Lịch tiếp dân tháng 9/2021

(15:46 - 02/08/2021)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 8/2021

(08:21 - 13/07/2021)

Lịch tiếp dân tháng 7/2021

(16:26 - 04/06/2021)

Lịch tiếp dân tháng 06/2021

(16:30 - 07/05/2021)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 05/2021

(11:33 - 05/04/2021)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 04/2021

(09:58 - 02/03/2021)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 03/2021

(16:17 - 05/02/2021)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 02/2021

(13:51 - 31/12/2020)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 01/2021

(10:55 - 30/11/2020)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 12/2020

(15:57 - 30/10/2020)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 11/2020

(08:57 - 06/10/2020)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 10/2020

(15:38 - 04/09/2020)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 9/2020

(09:49 - 04/08/2020)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 8/2020

(16:10 - 30/06/2020)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 7/2020

(14:00 - 02/06/2020)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 6/2020

(16:35 - 29/04/2020)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 5/2020

(16:10 - 01/04/2020)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 4/2020

TIN LIÊN QUAN

(07:35 - 05/03/2020)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 03/2020

(15:11 - 04/02/2020)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 02/2020

(16:04 - 03/01/2020)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 01/2020

(16:36 - 29/11/2019)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 12/2019

(14:53 - 04/11/2019)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 11/2019

1- Lịch tiếp công dân của Ban Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Thuận (đính kèm file) 2- Lịch...

(14:18 - 04/10/2019)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 10/2019

1- Lịch tiếp công dân của Ban Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Thuận (đính kèm file) 2- Lịch...

(15:05 - 05/09/2019)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 9/2019

1- Lịch tiếp công dân của Ban Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Thuận (đính kèm file) 2- Lịch...

(09:18 - 01/08/2019)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 8/2019