Tin tức & hoạt động

Lịch tiếp dân

Tin mới new

(14:51 - 31/08/2023)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 9/2023

(16:21 - 31/07/2023)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 8/2023

(16:49 - 30/06/2023)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 7/2023

(16:32 - 01/06/2023)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 6/2023

(09:58 - 05/05/2023)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 5/2023

(16:24 - 31/03/2023)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 4/2023

(10:18 - 01/03/2023)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 03/2023

(10:20 - 02/02/2023)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 02/2023