Lĩnh vực hoạt động

Kế hoạch cung cấp điện

Tin mới new

(16:26 - 21/09/2023)

Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 10 năm 2023

(09:11 - 08/09/2023)

Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 09 năm 2023

(09:15 - 18/08/2023)

Thông báo ngừng/giảm cung cấp điện từ ngày 28/8/2023 đến ngày 31/8/2023

(09:40 - 11/08/2023)

Thông báo ngừng/giảm cung cấp điện từ ngày 21/8/2023 đến ngày 27/8/2023

(07:46 - 04/08/2023)

Thông báo ngừng/giảm cung cấp điện từ ngày 14/8/2023 đến ngày 20/8/2023

(15:12 - 27/07/2023)

Kế hoạch vận hành, cung cấp điện tháng 08 năm 2023

(14:23 - 27/07/2023)

Thông báo ngừng/giảm cung cấp điện từ ngày 07/8/2023 đến ngày 13/8/2023

(08:51 - 21/07/2023)

Thông báo ngừng/giảm cung cấp điện từ ngày 31/7/2023 đến ngày 06/8/2023