Dịch vụ khách hàng

Văn bản thông báo ngừng, giảm cung cấp điện

Tin mới new

(16:28 - 21/09/2023)

Thông báo ngừng/giảm cung cấp điện từ ngày 02/10/2023 đến ngày 08/10/2023

(08:00 - 18/09/2023)

Thông báo ngừng/giảm cung cấp điện từ ngày 24/9/2023 đến ngày 01/10/2023

(09:11 - 08/09/2023)

Thông báo ngừng/giảm cung cấp điện từ ngày 18/9/2023 đến ngày 24/9/2023

(16:25 - 31/08/2023)

Thông báo ngừng/giảm cung cấp điện từ ngày 11/9/2023 đến ngày 17/9/2023

(07:19 - 25/08/2023)

Thông báo ngừng/giảm cung cấp điện từ ngày 05/9/2023 đến ngày 10/9/2023