Lĩnh vực hoạt động

Công nghệ số

Tin mới new

(10:38 - 24/06/2022)

Công ty Điện lực Ninh Thuận: Hướng tới trở thành doanh nghiệp số

Xác định rõ chuyển đổi số là điều kiện tất yếu để phát triển,...

(07:42 - 31/03/2022)

5 xu hướng an toàn, an ninh mạng năm 2022

Không ai có thể dự đoán được sự hỗn loạn mà ngành an toàn...

(10:48 - 09/03/2022)

Mục tiêu và nhiệm vụ công tác chuyển đổi số năm 2022 của Công ty Điện lực Ninh Thuận

(08:39 - 15/12/2021)

Thách thức và giải pháp trong quá trình chuyển đổi số của Điện lực Thuận Nam "

(08:39 - 15/12/2021)

Thực hiện chuyển đổi số tại Điện lực Thuận Bắc

(08:39 - 15/12/2021)

Tiện ích trong quá trình chuyển đổi số về việc xuất hóa đơn điện tử trong công tác hóa đơn tiền điện

(08:39 - 15/12/2021)

Ý tưởng dịch vụ khách hàng sử dụng điện

(08:39 - 15/12/2021)

An toàn thông tin trong quá trình chuyển đổi số của Công ty Điện lực Ninh Thuận