Lĩnh vực hoạt động

Chuyển đổi số

Tin mới new

(15:49 - 16/05/2023)

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM ĐÀO TẠO VÀ DIỄN TẬP AN TOÀN THÔNG TIN NĂM 2023

Ngày 25 tháng 4 năm 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty...

(15:48 - 16/05/2023)

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CHUYỂN MÌNH THÀNH DOANH NGHIỆP SỐ

Thực hiện Đề án chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2021 -...

(15:46 - 16/05/2023)

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN

Thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tổng công ty Điện lực...

(15:12 - 19/04/2023)

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN

Thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tổng công ty Điện lực...

(15:11 - 19/04/2023)

ỨNG DỤNG TỰ ĐỘNG HÓA TRÊN LƯỚI ĐIỆN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CUNG CẤP ĐIỆN

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về chất lượng...

(15:10 - 19/04/2023)

EVNSPC VÀ CMC TELECOM TIẾP XÚC, TRAO ĐỔI VỀ XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ SỐ

Ngày 15 tháng 3 năm 2023, đoàn công tác của EVNSPC gồm Ban Viễn...

(16:38 - 31/03/2023)

EVNSPC: ĐÀO TẠO KIẾN THỨC NỀN TẢNG ITIL PHỤC VỤ TRIỂN KHAI ITSM GIAI ĐOẠN 1

Trong 3 ngày từ ngày 15-18/2/2023, Công ty CNTT điện lực miền Nam (SPCIT)...

(16:38 - 31/03/2023)

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN QUẢN LÝ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Ngày 10 tháng 02 năm 2023, Tổng công ty Điện lực miền Nam tổ chức khởi...