Về chúng tôi

Văn hoá doanh nghiệp

Tin mới new

(16:07 - 19/05/2023)

Thực hiện công việc được giao và chịu trách nhiệm đến kết quả cuối cùng đó là Tư duy tích cực và duy trì thái độ tích cực của mỗi CBNV trong PCNT

(15:51 - 20/02/2023)

NGUYÊN TẮC THỨ NHẤT “ĐÃ LÀ EVN THÌ CHẤT LƯỢNG VÀ ĐÁNG TIN CẬY”

Nhằm tạo uy tín phong cách ứng xử văn minh, lịch sự, tác phong công...

(14:31 - 17/01/2023)

ĐIỆN LỰC NINH HẢI LẤY VĂN HÓA DOANH NGHIỆP LÀM NỀN TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

(10:26 - 02/12/2022)

THỰC THI VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI ĐIỆN LỰC THUẬN BẮC

(15:09 - 09/11/2022)

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HOÁ TRONG CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH THUẬN

(11:32 - 20/09/2022)

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH THUẬN

(16:19 - 07/09/2022)

THỰC THI VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI ĐIỆN LỰC THUẬN BẮC

(15:51 - 27/07/2022)

VĂN HÓA ĐỒNG PHỤC LÀ NÉT ĐẸP ĐẶC TRƯNG CỦA NGÀNH ĐIỆN