Tin tức & hoạt động

Đảng và đoàn thể

Tin mới new

(16:34 - 31/03/2022)

Công ty Điện lực Ninh Thuận tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Sáng ngày 19/3/2022, tại Công ty Điện lực Ninh Thuận đã tổ chức Đại hội...

(10:26 - 18/03/2022)

Điện lực Thuận Nam tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027

(16:24 - 07/03/2022)

Điện lực Ninh Phước tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022

(15:51 - 04/03/2022)

Điện lực Thuận Nam tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022

(09:55 - 04/03/2022)

Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

(16:43 - 15/07/2020)

Công ty Điện lực Ninh Thuận tổ chức diễn tâp PCTT&TKCN cấp Công ty năm 2020

Để chuẩn bị tốt cho công tác PCTT&TKCN kịp thời ứng phó các tình huống bất thường trong mùa mữa...

(16:37 - 09/07/2020)

Cô kỹ sư an toàn "Giỏi việc nước, Đảm việc nhà"

(16:35 - 09/07/2020)

Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020 Công ty Điện lực Ninh Thuận

Ngày 30 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường Công ty Điện lực Ninh Thuận (Công ty) đã tổ chức Hội nghị...