Tin mới new

(07:59 - 31/03/2022)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 4/2022

(08:45 - 01/03/2022)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 03/2022

(16:06 - 25/01/2022)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 02/2022

(15:22 - 31/12/2021)

Lịch tiếp dân tháng 01/2022

(16:28 - 15/12/2021)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 12/2021

(08:51 - 29/10/2021)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 11/2021

(14:49 - 05/10/2021)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 10/2021

(10:43 - 01/09/2021)

Lịch tiếp dân tháng 9/2021