Tin mới new

(10:06 - 30/06/2022)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 7/2022

(16:25 - 02/06/2022)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 6/2022

(08:48 - 29/04/2022)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 5/2022

(07:59 - 31/03/2022)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 4/2022

(08:45 - 01/03/2022)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 03/2022

(16:06 - 25/01/2022)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 02/2022

(15:22 - 31/12/2021)

Lịch tiếp dân tháng 01/2022

(16:28 - 15/12/2021)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 12/2021