Tin mới new

(22:19 - 05/10/2021)

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 9 năm 2021

(08:17 - 27/09/2021)

Dự kiến công suất nguồn điện được huy động ngày 27/9/2021

(08:11 - 20/09/2021)

TCBC: Tình hình hoạt động 8 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ, kế hoạch tháng 9-2021 của EVNSPC

(16:32 - 10/09/2021)

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp máy tính bảng để phục vụ công tác khảo sát cấp điện

(10:46 - 10/09/2021)

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp tập vở học sinh tuyên truyền tiết kiệm điện

(12:16 - 09/09/2021)

Thông báo giảm giá điện, giảm tiền điện các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng dịch Covid-19 đợt 4 và đợt 5

(17:36 - 07/09/2021)

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 8 năm 2021

(13:40 - 01/09/2021)

Thông báo mời thầu: Cung cấp ghế đá để quảng bá dịch vụ điện cho Công ty Điện lực Ninh Thuận