Tin mới new

(21:12 - 13/10/2021)

Văn hóa công việc trong Công ty Điện lực Ninh Thuận

(16:34 - 04/10/2021)

Công ty Điện lực Ninh Thuận nâng cao văn hóa doanh nghiệp khi làm việc

(16:30 - 27/09/2021)

VH trong ứng xử với đồng nghiệp

(16:26 - 27/09/2021)

Nét đẹp của đồng phục nơi công sở

(15:54 - 17/06/2021)

Văn hóa ứng xử với đồng nghiệp trong Công ty Điện lực Ninh Thuận

(13:57 - 22/03/2021)

Văn hóa ứng xử nội bộ trong Công ty Điện lực Ninh Thuận

(16:37 - 04/03/2021)

PC Ninh Thuận phát động "Tuần lễ Áo dài" năm 2021

Nhân kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2021), Công ty Điện lực Ninh Thuận phát...

(15:02 - 04/12/2020)

Tổng kết công tác đảm bảo cung cấp điện năm 2020 và tình hình phối hợp với các đơn vị Hải quân