Tin mới new

(15:46 - 02/08/2021)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 8/2021

(08:21 - 13/07/2021)

Lịch tiếp dân tháng 7/2021

(16:26 - 04/06/2021)

Lịch tiếp dân tháng 06/2021

(16:30 - 07/05/2021)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 05/2021

(11:33 - 05/04/2021)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 04/2021

(09:58 - 02/03/2021)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 03/2021

(16:17 - 05/02/2021)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 02/2021

(13:51 - 31/12/2020)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 01/2021