Tin mới new

(08:51 - 29/10/2021)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 11/2021

(14:49 - 05/10/2021)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 10/2021

(10:43 - 01/09/2021)

Lịch tiếp dân tháng 9/2021

(15:46 - 02/08/2021)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 8/2021

(08:21 - 13/07/2021)

Lịch tiếp dân tháng 7/2021

(16:26 - 04/06/2021)

Lịch tiếp dân tháng 06/2021

(16:30 - 07/05/2021)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 05/2021

(11:33 - 05/04/2021)

Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 04/2021