Tin mới new

(09:18 - 12/12/2018)

Làm sao để không phải “gánh nợ” tiền điện của chủ nhà cũ khi mua nhà mới

(07:18 - 31/10/2018)

Quy định mới về việc thực hiện giá bán điện

(15:20 - 22/08/2018)

Lịch ghi chỉ số công tơ năm 2018

(09:47 - 20/12/2017)

Giá bán điện áp dụng kể từ ngày 01/12/2017

(15:21 - 16/08/2017)

Hướng dẫn khách hàng tra cứu lịch ghi chỉ số công tơ điện

(15:10 - 16/08/2017)

Lịch ghi chỉ số công tơ năm 2017

(11:21 - 25/05/2017)

Các dịch vụ trên hợp đồng mua bán điện

(11:21 - 25/05/2017)

Dịch vụ về Điện kế