Tin mới new

(07:48 - 30/09/2015)

Công ty Điện lực Ninh Thuận chuẩn bị tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015.

  Qua kinh nghiệm từ thiên tai các năm về trước, nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống...

(01:49 - 24/06/2015)

Diễn tập công tác phòng, chống lụt bão

  Nhằm chủ động phòng, chống lụt bão có hiệu quả và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do...

(03:22 - 28/01/2015)

An toàn điện trong những ngày Tết Ất Mùi 2015.

    Ngày Tết Ất Mùi sắp đến, người người vui vẻ, nhà nhà bận rộn cho những ngày sum họp...

(07:53 - 29/09/2014)

PC Ninh Thuận phối hợp PC Bình Thuận và PC Lâm Đồng diễn tập phương án PCLB năm 2014

  Để chuẩn bị tốt cho công tác khắc phục các sự cố lưới điện trong mùa mưa bão sắp đến. Sáng...

(03:23 - 08/08/2014)

Các văn bản quy phạm pháp luật về Phòng cháy chữa cháy

(02:25 - 05/08/2014)

Bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

    Ngày 26/02/2014 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 14/2014/NĐ-CP “Quy định chi tiết...

(09:28 - 16/06/2014)

Hào hứng Hội thi thợ giỏi năm 2014 tại Công ty Điện lực Ninh Thuận

  Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Nam và Công đoàn Tổng Công ty Điện...

(01:43 - 29/04/2014)

Công ty Điện lực Ninh Thuận kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ trước dịp lễ 30/4 và 01/5/2014

  Thực hiện kế hoạch công tác phòng chống cháy nổ hàng năm và đặc biệt để đảm bảo an toàn về...