Tin mới new

(08:21 - 13/07/2021)

Thông báo mời thầu: Cung cấp máy tính bảng cho Công ty Điện lực Ninh Thuận

http://muasamcong.mpi.gov.vn

(16:26 - 11/06/2021)

Thông báo mời thầu: Cung cấp MBA các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2021 của Công ty Điện lực Ninh Thuận

(15:40 - 08/06/2021)

Infographic: EVN thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện lần 3 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

(15:06 - 04/06/2021)

TCBC: EVN GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN LẦN 3 CHO CÁC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19

Để tiếp tục góp phần chia sẻ với những khó khăn trong sản xuất kinh doanh của các khách hàng sử...

(15:06 - 04/06/2021)

TCBC: XUẤT HIỆN TRANG WEB GIẢ MẠO THƯƠNG HIỆU EVN

(09:17 - 04/06/2021)

Thông báo mời thầu: Cung cấp dây và cáp điện các loại cho công trình SCL năm 2021

(08:03 - 03/06/2021)

Thông báo mời thầu: Cung cấp Router 3G/4G

(08:10 - 28/05/2021)

Thông báo mời thầu: Cung cấp giấy in thông báo chỉ số và biên nhận thanh toán tiền điện cho Công ty Điện lực Ninh Thuận