Tin mới new

(11:03 - 13/05/2021)

Thông báo mời thầu: Cung cấp ắc quy và tủ sạc ắc quy cho công trình SCL năm 2021 của Công ty Điện lực Ninh Thuận

(16:25 - 07/05/2021)

Thông báo mời thầu: Cung cấp vật tư thiết bị điện các loại cho đường dây compact 22kV Công ty Điện lực Ninh Thuận

(16:19 - 05/05/2021)

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 4 năm 2021

(15:39 - 20/04/2021)

Thông báo mời thầu: Cung cấp tủ hợp bộ 24kV các loại cho công trình SCL năm 2021 của Công ty Điện lực Ninh Thuận

(16:45 - 14/04/2021)

Thông báo mời thầu: Cung cấp thùng trạm composite các loại cho Công ty Điện lực Ninh Thuận

(15:02 - 07/04/2021)

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp dây điện các loại cho Công ty Điện lực Ninh Thuận

(16:08 - 26/03/2021)

Thông báo mời thầu: Cung cấp xe chuyên dùng nâng người làm việc trên cao cho Công ty Điện lực Ninh Thuận

(16:31 - 05/03/2021)

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 02 năm 2021