Tin mới new

(09:20 - 08/02/2021)

Phương thức vận hành các loại hình nguồn năng lượng tái tạo ngày 08/02/2021

(09:19 - 08/02/2021)

Thực hiện lệnh điều độ đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia

(09:19 - 08/02/2021)

Một số vấn đề cấp bách trong vận hành và đảm bảo an toàn hệ thống điện

(07:54 - 08/02/2021)

Thông cáo báo chí EVN: EVN chuẩn bị sẵn sàng phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2021

(16:16 - 05/02/2021)

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 01 năm 2021

(07:46 - 04/02/2021)

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp phụ kiện các loại cho nhu cầu năm 2021 của Công ty Điện lực Ninh Thuận

(10:33 - 14/01/2021)

Báo cáo thực hiện độ tin cậy cung cấp điện, tổn thất điện năng và chất lượng dịch vụ khách hàng năm 2020

(14:44 - 06/01/2021)

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 năm 2020