Tin mới new

(09:35 - 21/12/2018)

Văn hóa danh nghiệp tại Công ty Điện lực Ninh Thuận với chủ đề “Người lao động là tài sản quý giá nhất”

“Người lao động là tài sản quý giá nhất” đó là cam kết của Tập đoàn Điện lực Việt Nam...

(16:05 - 26/11/2018)

Văn hóa chào hỏi trong Công ty Điện lực Ninh Thuận

(16:14 - 23/11/2018)

Điện lực Ninh Thuận đảm bảo mục tiêu cung cấp điện kịp thời, đầy đủ, ổn định và chất lượng

(15:54 - 19/09/2018)

Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện lực Ninh Thuận với chủ đề “Vì một cộng đồng phát triển”

(09:01 - 05/09/2018)

Thực thi văn hóa doanh nghiệp ở Điện lực Thuận Bắc

Văn hóa doanh nghiệp là một yêu cầu tất yếu của sự phát triển thương hiệu, bởi lẽ hình ảnh văn hóa...

(14:19 - 28/06/2018)

Công tác tuyên truyền và thực thi văn hóa doanh nghiệp tại Điện lực Phan Rang-Tháp Chàm

Thực hiện Văn bản số 759/PCNT-TCNS ngày 05/4/2018 của Công ty Điện lực Ninh Thuận về việc triển...

(16:12 - 20/06/2018)

Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện lực Ninh Thuận với chủ đề “Hợp tác cùng phát triển”

Môi trường văn hoá của doanh nghiệp tác động quyết định đến tinh thần, thái độ, động cơ lao động...

(15:08 - 22/03/2018)

Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện lực Ninh Thuận với chủ đề: “ Văn hóa tổ chức tiệc và dự tiệc”

Có thể nói Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) không tự nhiên mà có, nó phải được gây dựng nên trong suốt...