Tin mới new

(14:44 - 06/01/2021)

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 năm 2020

(10:39 - 04/01/2021)

THÔNG TIN BÁO CHÍ VỀ VIỆC PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ SAU NGÀY 31/12/2020

Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát...

(08:01 - 16/12/2020)

Thông báo mời thầu: Cung cấp trụ điện BTLT các loại cho nhu cầu năm 2021 của Công ty Điện lực Ninh Thuận

(16:25 - 11/12/2020)

Thông báo mời thầu: Cung cấp vật tư thiết bị cho nhu cầu năm 2021 của Công ty Điện lực Ninh Thuận

(11:00 - 11/12/2020)

Báo cáo thực hiện độ tin cậy cung cấp điện, tổn thất điện năng và chất lượng dịch vụ khách hàng tháng 11/2020

(09:04 - 10/12/2020)

Thông báo chương trình khuyến mãi

(16:45 - 07/12/2020)

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 11 năm 2020

(16:11 - 03/12/2020)

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp cáp quang và phụ kiện cho Công ty Điện lực Ninh Thuận