Tin mới new

(08:52 - 03/12/2020)

Thông báo chương trình khuyến mãi

(16:08 - 27/11/2020)

Thông báo mời thầu: Cung cấp giấy in thông báo chỉ số, biên nhận thanh toán tiền điện cho Công ty Điện lực Ninh Thuận

(10:22 - 17/11/2020)

Thông báo mời thầu: Cung cấp máy photocopy cho Điện lực Ninh Sơn

(09:26 - 17/11/2020)

Thông báo mời thầu: Cung cấp dây và cáp điện các loại cho nhu cầu năm 2021 của Công ty Điện lực Ninh Thuận

(14:45 - 06/11/2020)

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2020

(16:03 - 05/11/2020)

Thông báo mời thầu: Cung cấp dây và cáp điện bổ sung đợt 2 năm 2020 cho Công ty Điện lực Ninh Thuận

(16:03 - 05/11/2020)

Thông báo mời thầu: Cung cấp vật tư văn phòng cho các công trình ĐTXD, chi phí quản lý dự án năm 2020 của Công ty Điện lực Ninh Thuận

(16:03 - 05/11/2020)

Thông báo mời thầu: Cung cấp thùng composite và MCB các loại bổ sung đợt 2 năm 2020 cho Công ty Điện lực Ninh Thuận