Tin mới new

(10:28 - 30/09/2020)

Thông báo mời thầu: Cung cấp rơ le tự động điều chỉnh điện áp MBA (F90) phục vụ công tác SXKD năm 2020 của Công ty Điện lực Ninh Thuận

(09:21 - 29/09/2020)

Thông báo mời thầu: Cung cấp thùng composite bảo vệ 1 công tơ 3 pha bổ sung năm 2020 cho Công ty Điện lực Ninh Thuận

(13:42 - 17/09/2020)

Thông báo mời thầu: Cung cấp giấy in nhiệt sử dụng in biên nhận thanh toán tiền điện cho Công ty Điện lực Ninh Thuận

(15:58 - 11/09/2020)

Tình hình thực hiện độ tin cậy cung cấp điện, Tổn thất điện năng và chất lượng dịch vụ khách hàng tháng 8/2020

(16:41 - 07/09/2020)

Cung cấp trang thiết bị, dụng cụ chuẩn bị sản xuất của công trình ĐD 110kV trạm 220kV Tháp Chàm – Ninh Phước

(10:21 - 07/09/2020)

TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 08 năm 2020:

(15:25 - 03/09/2020)

TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 7 năm 2020:

(13:39 - 27/08/2020)

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp thiết bị SCADA cho Công ty Điện lực Ninh Thuận