An toàn & tiết kiệm điện

An toàn điện

Đăng bởi | 04:00 | 12/12/2011

Tuyên truyền, vận động sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; giám sát hoạt động sử dụng điện và cung cấp điện


Thực hiện Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ V/v tăng cường thực hiện tiết kiệm điện; chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Chính phủ giai đoạn 2011-2015; Chỉ thị số 07/2011/CT-UBND ngày 10/3/2011 của UBND tỉnh Ninh Thuận V/v tăng cường tiết kiệm điện năm 2011; Quy chế phối hợp số 1594/QCPH-MTNT-PCNT ngày 14/7/2011 giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Công ty Điện lực Ninh Thuận; kế hoạch số 50/KH-MTNT ngày 08/9/2011 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tuyên truyền, vận động sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; giám sát hoạt động sử dụng điện và cung cấp điện.

gggg

Ngày 13/10/2011, Công ty Điện lực Ninh Thuận đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Từ ngày 18/10/2011 đến ngày 25/10/2011, Công ty Điện lực Ninh Thuận đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức phát động tại một số xã, phường trong tỉnh.

Lễ phát động nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hành tiết kiệm điện; nâng cao nhận thức, hình thành thói quen sử dụng an toàn, tiết kiệm năng lượng. Từ đó, giảm áp lực cho ngành điện, góp phần bảo đảm năng lượng điện cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà. Tại các buổi lễ phát động được đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong xã tham gia, tích cực hưởng ứng và thực hiện chủ trương của Nhà nước về sử dụng an toàn, tiết kiệm điện năng.

(Phòng KTAT&BHLĐ – Công ty Điện lực Ninh Thuận)


TIN LIÊN QUAN

(14:30 - 27/09/2022)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐIỆN MÙA MƯA

(16:37 - 21/02/2022)

Công ty Điện lực Ninh Thuận đạt thành tích đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia PCCC năm 2021

Sáng ngày 18/02/2022, tại trụ sở Công ty Điện lực Ninh Thuận (PCNT), thừa ủy...

(11:33 - 07/04/2021)

Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên

(10:43 - 13/04/2020)

Nội dung tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và quảng bá lắp đặt điện mặt trời