An toàn & tiết kiệm điện

An toàn điện

Đăng bởi | 07:30 | 30/03/2012

Văn bản QPPL về phòng cháy chữa và chữa cháy

STT

SỐ HIỆU

VĂN BẢN

TÊN VĂN BẢN

THỜI GIAN

BAN HÀNH

01

27/2001/QH10

Luật Phòng cháy và chữa cháy

29/6/2001

02

35/2003/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

04/4/2003

03

04/2004/TT-BCA

Thông tư của Bộ Công an hướng dẫn thi hành nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy

31/3/2004

 

TIN LIÊN QUAN

(14:30 - 27/09/2022)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐIỆN MÙA MƯA

(16:37 - 21/02/2022)

Công ty Điện lực Ninh Thuận đạt thành tích đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia PCCC năm 2021

Sáng ngày 18/02/2022, tại trụ sở Công ty Điện lực Ninh Thuận (PCNT), thừa ủy...

(11:33 - 07/04/2021)

Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên

(10:43 - 13/04/2020)

Nội dung tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và quảng bá lắp đặt điện mặt trời