An toàn & tiết kiệm điện

An toàn điện

Đăng bởi | 07:30 | 30/03/2012

Văn bản QPPL về phòng cháy chữa và chữa cháy

STT

SỐ HIỆU

VĂN BẢN

TÊN VĂN BẢN

THỜI GIAN

BAN HÀNH

01

27/2001/QH10

Luật Phòng cháy và chữa cháy

29/6/2001

02

35/2003/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

04/4/2003

03

04/2004/TT-BCA

Thông tư của Bộ Công an hướng dẫn thi hành nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy

31/3/2004

 

TIN LIÊN QUAN

(11:33 - 07/04/2021)

Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên

(10:43 - 13/04/2020)

Nội dung tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và quảng bá lắp đặt điện mặt trời

(14:29 - 12/12/2018)

Điện lực Thuận Bắc duy trì việc phát động chương trình “Gia đình tiết kiệm điện”

(15:48 - 09/10/2018)

EVN SPC đẩy mạnh tiết kiệm điện

Năm 2018, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) tiếp tục đẩy mạnh chương trình tiết kiệm điện...

(15:47 - 21/05/2018)

Cẩm nang sử dụng điện an toàn

(16:03 - 09/05/2018)

Nội dung về các hành vi vi phạm sử dụng điện và trộm cắp điện

Khi phát hiện khách hàng vi phạm sử dụng điện, các đơn vị chức năng tiến hành xử lý theo quy định...

(15:40 - 15/12/2017)

Vi phạm sử dụng điện có chiều hướng giảm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Năm 2017, Công ty Điện lực Ninh Thuận đã kiểm tra sử dụng điện 51.357 khách hàng, trong...