An toàn & tiết kiệm điện

An toàn điện

Đăng bởi Phòng KTAT-PCNT | 02:25 | 05/08/2014

Bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

 
 
Ngày 26/02/2014 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 14/2014/NĐ-CP “Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện” để thay thế các Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực về bảo vệ công trình lưới điện cao áp, Nghị định số 81/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 và có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2014.
 Để đảm bảo an toàn cho tính mạng con người và tài sản của nhân dân cũng như đảm bảo cho lưới điện vận hành được an toàn, liên tục. Công ty Điện lực Ninh Thuận đề nghị mọi người nắm rõ và thực hiện đúng một số nội dung cụ thể như sau:
I. Các hành vi bị nghiêm cấm.
1. Trộm cắp hoặc tháo gỡ dây néo, dây tiếp địa, trang thiết bị của lưới điện; trèo lên cột điện, vào trạm điện hoặc khu vực bảo vệ an toàn công trình điện khi không có nhiệm vụ.
2. Sử dụng công trình lưới điện cao áp vào những mục đích khác khi chưa được sự thỏa thuận với đơn vị quản lý công trình lưới điện cao áp.
3. Thả diều, vật bay gần công trình lưới điện cao áp có khả năng gây sự cố lưới điện.
4. Lắp đặt ăng ten thu phát sóng; dây phơi; giàn giáo; biển, hộp đèn quảng cáo và các vật dụng khác tại các vị trí mà khi bị đổ, rơi có thể va chạm vào công trình lưới điện cao áp.
5. Trồng cây hoặc để cây vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây dẫn điện trên không, trạm điện.
6. Bắn chim đậu trên dây điện, trạm điện hoặc quăng, ném bất kỳ vật gì lên đường dây điện, trạm điện.
7. Đào đất gây lún sụt công trình lưới điện cao áp, trạm điện.
8. Đắp đất, xếp các loại vật liệu, thiết bị hoặc đổ phế thải vi phạm khoảng cách an toàn.
9. Sử dụng cột điện, trạm điện để làm nhà, lều, quán, buộc gia súc hoặc sử dụng vào mục đích khác.
10. Nổ mìn, mở mỏ; xếp, chứa các chất dễ cháy nổ, các chất hóa học có khả năng gây ăn mòn hoặc hư hỏng các bộ phận của công trình lưới điện.
11. Đốt nương rẫy, sử dụng các phương tiện thi công gây chấn động hoặc có khả năng làm hư hỏng, sự cố công trình lưới điện, trạm điện, nhà máy điện.
12. Điều khiển các phương tiện bay có khoảng cách đến bộ phận gần nhất của công trình lưới điện cao áp nhỏ hơn 100 m.
13. Để cây đổ vào đường dây điện khi chặt tỉa cây.
II. Hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.
1. Hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không cấp điện áp đến 22kV được quy định như sau:
a. Chiều dài hành lang được tính từ vị trí đường dây ra khỏi ranh giới bảo vệ của trạm này đến vị trí đường dây đi vào ranh giới bảo vệ của trạm kế tiếp;
b. Chiều rộng hành lang được giới hạn bởi hai mặt thẳng đứng về hai phía của đường dây, song song với đường dây, có khoảng cách từ dây ngoài cùng về mỗi phía là 1,0m đối với dây bọc; 2,0m đối với dây trần.
c. Chiều cao hành lang được tính từ đáy móng cột đến điểm cao nhất của công trình cộng thêm khoảng cách an toàn theo chiều thẳng đứng là 2,0m.
imagegvhjgj005
                                            H1:Chiều rộng và chiều cao  HLATLĐCA
 2. Hành lang bảo vệ an toàn các loại cáp điện đi trên mặt đất hoặc treo trên không được giới hạn về các phía là 0,5m tính từ mặt ngoài của sợi cáp ngoài cùng.
3. Hành lang bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầm:
a. Chiều rộng được giới hạn bởi mặt ngoài của mương cáp đối với cáp đặt trong mương cáp hoặc được giới hạn bởi hai mặt thẳng đứng cách mặt ngoài của vỏ cáp hoặc sợi cáp ngoài cùng về hai phía của đường cáp với cáp đặt trực tiếp trong đất là 1,0m đối với đất ổn định, 1,5m đối với đất không ổn định.
b. Chiều cao được tính từ mặt đất hoặc mặt nước đến mặt ngoài của đáy móng mương cáp đối với cáp đặt trong mương cáp hoặc độ sâu thấp hơn điểm thấp nhất của vỏ cáp là 1,5 m đối với cáp đặt trực tiếp trong đất hoặc trong nước.
4. Hành lang bảo vệ an toàn trạm điện: Đối với các trạm điện không có tường, rào bao quanh được giới hạn bởi không gian bao quanh trạm điện có khoảng cách đến các bộ phận mang điện gần nhất của trạm điện là 2,0 m đối với cấp điện áp là 22kV. Đối với các trạm biến áp, trạm phân phối điện hợp bộ, có vỏ bằng kim loại thì hành lang bảo vệ được giới hạn đến mặt ngoài của phần vỏ kim loại. Nhà và công trình xây dựng gần hành lang bảo vệ an toàn của trạm điện phải đảm bảo không làm hư hỏng bất kỳ bộ phận nào của trạm điện; không xâm phạm đường ra vào trạm điện; đường cấp thoát nước của trạm điện, hành lang bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầm và đường dây dẫn điện trên không; không làm cản trở hệ thống thông gió của trạm điện; không để cho nước thải xâm nhập làm hư hỏng công trình điện.
5. Cây trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không với cấp điện áp đến 35kV:
- Đối với đường dây trong thành phố, thị xã, thị trấn thì khoảng cách từ điểm bất kỳ của cây đến dây dẫn điện ở trạng thái võng cực đại không nhỏ hơn 0,7m đối với dây bọc và 1,5m đối với dây trần.

- Đối với đường dây ngoài thành phố, thị xã, thị trấn thì khoảng cách từ điểm cao nhất của cây theo chiều thẳng đứng đến độ cao của dây dẫn thấp nhất khi đang ở trạng thái võng cực đại không nhỏ hơn 0,7m đối
với dây bọc và 2,0m đối với dây trần.
imasdfsdfge007
H2: Khoảng cách từ cây đến độ võng cực đại của dây điện trong (T) và ngoài (N) thành phố, thị xã...
6. Trường hợp cây ở ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không và ngoài thành phố, thị xã, thị trấn thì khoảng cách từ bộ phận bất kỳ của cây khi cây bị đổ đến bộ phận bất kỳ của đường dây không nhỏ hơn 0,7m với cấp điện áp đến 35kV.
image010
 H3: Khoảng cách từ cây khi bị ngã đổ đến bộ phận bất kỳ của dây điện.
7. Đối với cây phát triển nhanh trong khoảng thời gian 03 tháng có khả năng vi phạm khoảng cách an toàn đối với lưới điện cao áp và những cây không còn hiệu quả kinh tế nếu chặt ngọn, tỉa cành, thì phải chặt bỏ và cấm trồng mới.
8. Lúa, hoa màu và cây chỉ được trồng cách mép móng cột điện, móng néo ít nhất là 0,5 m.
9. Nhà ở, công trình xây dựng được tồn tại trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không có điện áp đến 22 kV nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a. Mái lợp và tường bao phải làm bằng vật liệu không cháy.
b. Không gây cản trở đường ra vào để kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế các bộ phận công trình lưới điện cao áp.
c. Khoảng cách từ bất kỳ bộ phận nào của nhà ở, công trình đến dây dẫn điện gần nhất khi dây ở trạng thái võng cực đại không nhỏ hơn 3,0 m.
ádsadsa
H4: Khoảng cách nhà ở, công trình trong HLATLĐCA
Các hành vi bị nghiêm cấm và các quy định về hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp như đã nêu trên nếu vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 11/10/2013 của Chính phủ “Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thuỷ điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” cụ thể:
“Điều 15. Vi phạm quy định về an toàn điện
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
- Vào trạm điện hoặc trèo lên cột điện khi không có nhiệm vụ;
- Trồng cây hoặc để cây vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây dẫn điện trên không, trạm điện;
- Lắp đặt ăng ten ti vi, dây phơi, giàn giáo, biển, hộp đèn quảng cáo tại vị trí khi bị đổ, rơi có thể va chạm vào lưới điện;
- Thả diều hoặc bất kỳ vật gì gây sự cố lưới điện.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
- Sử dụng bất kỳ bộ phận nào của lưới điện vào mục đích khác khi chưa có thỏa thuận với đơn vị quản lý vận hành lưới điện;
- Đổ, đắp, sắp xếp nguyên vật liệu, phế thải, vật tư, thiết bị dưới dây dẫn điện của đường dây dẫn điện trên không và để khoảng cách từ dây dẫn điện đến nguyên vật liệu, phế thải, vật tư, thiết bị nhỏ hơn khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp;
- Sử dụng bất kỳ bộ phận nào của nhà ở, công trình được tồn tại trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không vào mục đích khác vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp;
- Xây dựng hoặc cải tạo nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không khi chưa có thỏa thuận hoặc không thực hiện đúng các thỏa thuận để bảo đảm an toàn trong quá trình xây dựng, cải tạo nhà ở, công trình với đơn vị quản lý vận hành đường dây;
- Chất hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu, trồng cây, thả neo tàu thuyền trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầm;
- Xây dựng nhà ở, công trình xâm phạm đường ra vào, cửa thông gió của trạm điện, nhà máy điện.
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
- Thi công các công trình trong đất hoặc nạo vét lòng sông, hồ, ao trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầm mà không thông báo trước cho đơn vị quản lý vận hành đường cáp theo quy định;
- Chặt và để cây đổ vào lưới điện;
- Xây nhà, công trình lên hành lang bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầm;
4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
- Đào hố, đóng cọc vào trong hành lang bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầm;
- Điều khiển thiết bị, dụng cụ, phương tiện hoặc các hoạt động khác vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp;
- Tháo gỡ bất kỳ bộ phận nào của lưới điện, nhà máy điện khi không có nhiệm vụ;
- Tung, ném, bắn, quăng bất cứ vật gì gây hư hỏng các bộ phận của lưới điện, nhà máy điện hoặc gây sự cố lưới điện, nhà máy điện;
- Sử dụng điện để bẫy, bắt động vật hoặc làm phương tiện bảo vệ trực tiếp trái quy định của pháp luật;
5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Xếp, chứa các chất cháy, nổ, ăn mòn trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện.
6. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
- Đào đất làm lún, nghiêng, đổ cột của đường dây dẫn điện hoặc thiết bị của trạm điện, nhà máy điện;
- Nổ mìn gây hư hỏng bất kỳ bộ phận nào của lưới điện, nhà máy điện;
- Sử dụng phương tiện thi công gây chấn động làm hư hỏng, sự cố lưới điện, nhà máy điện.”
Đính kèm: Nghị định số 14/2014/NĐ-CP; Nghị định số 134/2013/NĐ-CP.

TIN LIÊN QUAN

(11:33 - 07/04/2021)

Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên

(10:43 - 13/04/2020)

Nội dung tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và quảng bá lắp đặt điện mặt trời

(14:29 - 12/12/2018)

Điện lực Thuận Bắc duy trì việc phát động chương trình “Gia đình tiết kiệm điện”

(15:48 - 09/10/2018)

EVN SPC đẩy mạnh tiết kiệm điện

Năm 2018, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) tiếp tục đẩy mạnh chương trình tiết kiệm điện...

(15:47 - 21/05/2018)

Cẩm nang sử dụng điện an toàn

(16:03 - 09/05/2018)

Nội dung về các hành vi vi phạm sử dụng điện và trộm cắp điện

Khi phát hiện khách hàng vi phạm sử dụng điện, các đơn vị chức năng tiến hành xử lý theo quy định...

(15:40 - 15/12/2017)

Vi phạm sử dụng điện có chiều hướng giảm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Năm 2017, Công ty Điện lực Ninh Thuận đã kiểm tra sử dụng điện 51.357 khách hàng, trong...