An toàn & tiết kiệm điện

An toàn điện

Đăng bởi Phòng TTBV/PC | 03:23 | 08/08/2014

Các văn bản quy phạm pháp luật về Phòng cháy chữa cháy

 

STT

Số hiệu văn bản

Tên văn bản

Thời gian ban hành

Ghi chú

1

27/2001/QH10

Luật Phòng cháy và chữa cháy.

29/6/2001

 

2

40/2013/QH13

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy.

22/11/2013

 

3

46/2012/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

31/7/2014

Thay thế Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Điều 1, Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

4

79/2014/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

31/7/2014

Thay thế Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Điều 1, Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

5

130/2006/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

08/11/2006

 

6

11/2014/TT-BCA

Thông tư của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

12/3/2014

 

7

360/QĐ-PCNT

Quy định tổ chức, quản lý và thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy trong Công ty Điện lực Ninh Thuận.

28/3/2013

 

TIN LIÊN QUAN

(11:33 - 07/04/2021)

Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên

(10:43 - 13/04/2020)

Nội dung tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và quảng bá lắp đặt điện mặt trời

(14:29 - 12/12/2018)

Điện lực Thuận Bắc duy trì việc phát động chương trình “Gia đình tiết kiệm điện”

(15:48 - 09/10/2018)

EVN SPC đẩy mạnh tiết kiệm điện

Năm 2018, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) tiếp tục đẩy mạnh chương trình tiết kiệm điện...

(15:47 - 21/05/2018)

Cẩm nang sử dụng điện an toàn

(16:03 - 09/05/2018)

Nội dung về các hành vi vi phạm sử dụng điện và trộm cắp điện

Khi phát hiện khách hàng vi phạm sử dụng điện, các đơn vị chức năng tiến hành xử lý theo quy định...

(15:40 - 15/12/2017)

Vi phạm sử dụng điện có chiều hướng giảm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Năm 2017, Công ty Điện lực Ninh Thuận đã kiểm tra sử dụng điện 51.357 khách hàng, trong...