Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi PC Ninh Thuận | 22:19 | 05/10/2021

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 9 năm 2021

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 9 năm 2021:

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

Trong tháng 9/2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến công tác vận hành lưới điện của Công ty; tuy nhiên Công ty ĐLNT vẫn đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các thành phần phụ tải hoạt động, bao gồm: Khối khách hàng quan trọng, khách hàng sản xuất trọng điểm, khách hàng kinh doanh - dịch vụ và khách hàng ánh sáng sinh hoạt. Đặc biệt là đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các cơ sở y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế và an ninh chính trị của địa phương.

- Điện thương phẩm: Tháng 9/2021 thực hiện được 67,347 triệu kWh, giảm 1,92% so với cùng kỳ tháng 9/2020 (68,665 triệu kWh); lũy kế đến tháng 9/2021 đạt 554,595 triệu kWh, giảm 0,43% so với cùng kỳ năm 2020 (556,964 triệu kWh).

- Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện: Thực hiện lũy kế đến tháng 9/2021, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 174,082/291 phút, đạt tỷ lệ 59,82% so với kế hoạch giao; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,411/2,1 lần/khách hàng, đạt tỷ lệ 19,57% so với kế hoạch giao; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 1,715/2,76 lần/khách hàng, đạt tỷ lệ 62,15% so với kế hoạch giao.

- Tiết kiệm điện: Trong tháng 9/2021 toàn tỉnh tiết kiệm được 1,456 triệu kWh, tăng 0,52% so với cùng kỳ tháng 9/2020; lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 đạt 12,435 triệu kWh, tương ứng 2,24% sản lượng điện thương phẩm (554,595 triệu kWh) và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2020.

- Phát triển khách hàng: Tổng số khách hàng đến tháng 9/2021 là 188.735 khách hàng, trong đó 164.839 khách hàng ánh sáng sinh hoạt (chiếm 87,34%) và 23.896 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt (chiếm 12,66%). Phát triển khách hàng trong 9 tháng đầu năm 2021 là 4.395 khách hàng, trong đó khách hàng ánh sáng sinh hoạt là 3.276 và khách hàng khác là 1.119; tốc độ tăng trưởng là 2,38%.

- Cấp điện khách hàng trung áp: Luỹ kế đến tháng 9/2021, Công ty ĐLNT đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện cho 82 khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp, với thời gian giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của ngành Điện là 2,771 ngày/công trình, thấp hơn 0,129 ngày/công trình so kế hoạch Tổng công ty giao (kế hoạch giao ≤ 2,9 ngày).

2. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án đầu tư xây dựng năm 2021:

Công tác ĐTXD và SCL tính đến 30/9/2021 như sau:

  1. Công trình SCL năm 2021:

Năm 2021, Tổng công ty giao thực hiện với giá trị sửa chữa là 19.604 triệu đồng, trong đó SCL trạm 110kV là 8.389 triệu đồng, SCL lưới điện 22kV là 11.215 triệu đồng, tình hình thực hiện như sau:

- Công trình 110kV: Gồm 03 công trình, 01 công trình tạm dừng do thiếu vốn, 01 công trình đang thi công đạt 10% khối lượng, 01 công trình mới khởi công đang chuẩn bị lịch cắt điện để thi công.

- Công trình SCL lưới điện 22kV: Gồm 05 công trình, trong đó 01 đang đang thi công đạt trên 75% khối lượng, 01 công trình đang thi công đạt 68% khối lượng, 03 công trình bổ sung thi công đạt 7% khối lượng.

- Công trình SCL máy biến áp: Gồm 02 công trình đã thi công hoàn thành.

- Công trình kiến trúc: Gồm 02 công trình, trong đó 01 công trình đang thi công đạt 90% khối lượng, 10% khối lượng.

- Công trình công xa: Đã sửa chữa hoàn thành.

- Công trình cáp quang: Đã sửa chữa hoàn thành.

  1. Công trình ĐTXD
   1.  Các công trình lưới điện chuyển tiếp năm 2020 sang năm 2021:
 1. Công trình giao đầu năm gồm 18 công trình, trong đó:

- 17/18 công trình đã nghiệm thu hoàn thành.

- 1/18 công trình lắp đặt thiết bị đang thi công đạt 80% khối lượng.

 1. Công trình bổ sung: Gồm 5 công trình, trong đó:

- 1/5 công trình thi công đạt 100% khối lượng.

- 1/5 công trình thi công đạt trên 96% khối lượng.

- 1/5 công trình thi công đạt trên 80% khối lượng.

- 2/5 công trình thi công đạt trên 70% khối lượng.

   1.  Các công trình ĐTXD năm 2021: Gồm 8 công trình, trong đó:

- 2/8 công trình thi công đạt 80% khối lượng.

- 2/8 công trình thi công đạt 20% khối lượng.

- 1/8 công trình thi công đạt 5% khối lượng.

- 3/8 công trình vừa mới khởi công đang chuẩn bị vật tư.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 10/2021.

 1. Kế hoạch cung cấp điện:

Không thực hiện điều hòa tiết giảm điện, đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các thành phần phụ tải hoạt động, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Công ty ĐLNT chỉ thực hiện cắt tiết giảm điện trong trường hợp lưới điện bị sự cố đột xuất hoặc theo lệnh khẩn cấp từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam; các công tác bảo trì, sửa chữa lưới điện theo kế hoạch.

 1. Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng:

- Phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận thực hiện tuyên truyền chính sách hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 4 và 5 của ngành điện cho các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

- Phối hợp các Ngân hàng; trung gian thanh toán thực hiện thu qua tài khoản khách hàng và các dịch vụ kèm theo nhằm tiếp tục thực hiện công tác không thu tiền tại nhà trên toàn tỉnh Ninh Thuận.

- Mời khách hàng quan tâm trang OA EVNSPC trên ứng dụng Zalo. Thực hiện chuẩn hóa tất cả các số điện thoại khách hàng đang sử dụng vào chương trình CMIS đề đảm bảo tỷ lệ quan tâm trang OA EVNSPC của khách hàng khi gửi tin mời quan tâm đạt tỷ lệ > 50%.

- Tiếp tục thực hiện công tác cài App CSKH và Zalo nhằm cung cấp các dịch vụ về điện: “Hiện đại, nhanh chóng và tiện lợi”. Đồng thời chuyển đổi tất cả các khách hàng nhận thông báo SMS sang App CSKH/Zalo/Email; ngoài ra các khách hàng ký mới hợp đồng đều được chuyển sang thông báo qua App CSKH/Zalo/Email để tối ưu hóa chi phí.

- Tuyên truyền quảng bá Cổng Dịch vụ công quốc gia đến với khách hàng sử dụng điện, đặc biệt là công tác giải quyết cấp điện qua hình thức giao dịch điện tử của ngành điện.

- Tiếp tục triển khai, quảng bá đầu số Tổng đài Điện lực 19001006 - 19009000 để giải quyết tất cả các yêu cầu về điện (sửa chữa điện, lắp mới, di dời, thanh toán tiền điện,...) cho khách hàng một cách nhanh chóng và tiện lợi.

- Phối hợp Sở Công thương tỉnh Ninh Thuận khai thác trang thông tin http://sudungdien.evn.com.vn theo dõi nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

 1. Công tác quản lý đầu tư:

a. Công trình SCL: 2/2 công trình thi công đạt 10% khối lượng.

b. Công trình ĐTXD:

b.1. Công trình ĐTXD năm 2020 chuyển tiếp sang năm 2021:

 1. Các công trình giao đầu năm 2020 (chỉ còn 01 công trình đang thi công):
 • Công trình (lắp đặt thiết bị) thi công đạt 90% khối lượng.
 1. Công trình ĐTXD bổ sung:
 • 2/5 công trình hi công đạt 100% khối lượng.
 • 1/5 công trình thi công đạt 90% khối lượng.
 • 2/5 công trình thi công đạt 80% khối lượng.

b.2. Các công trình ĐTXD năm 2021:

 • 2/8 công trình thi công đạt 85% khối lượng.
 • 3/8 công trình thi công đạt 35% khối lượng.
 • 3/8 công trình thi công đạt 7% khối lượng.

       THÔNG TIN LIÊN HỆ:

  Văn phòng - Công ty Điện lực Ninh Thuận

  Điện thoại: 0259.2210213.                         Fax: 0259.3888092.

  Địa chỉ: Đường 16 tháng 4, Phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.

  E-mail: ninhthuanpc@evnspc.vn                                   Website: http://pcninhthuan.evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(09:58 - 05/05/2023)

ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN TỪ NGÀY 04/5/2023

(15:54 - 27/07/2022)

KHUYẾN CÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG AN TOÀN MÁY PHÁT ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH

(15:15 - 10/05/2022)

Thông báo tuyển dụng lao động

Công ty Điện lực Ninh Thuận trân trọng thông báo về việc tuyển dụng lao...

(10:49 - 29/04/2022)

BÁO CÁO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH CỦA VIỆT NAM - PCI 2021: ĐIỆN NĂNG TIẾP TỤC CÓ ĐIỂM SỐ CAO NHẤT TRONG CÁC LĨNH VỰC HẠ TẦNG

(07:58 - 04/11/2021)

Thông báo mời thầu gói thầu: Sửa chữa nhà vệ sinh, sân nền của Điện lực Phan Rang- Tháp Chàm

(22:19 - 05/10/2021)

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 9 năm 2021

(08:17 - 27/09/2021)

Dự kiến công suất nguồn điện được huy động ngày 27/9/2021

(08:11 - 20/09/2021)

TCBC: Tình hình hoạt động 8 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ, kế hoạch tháng 9-2021 của EVNSPC

(16:32 - 10/09/2021)

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp máy tính bảng để phục vụ công tác khảo sát cấp điện

(10:46 - 10/09/2021)

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp tập vở học sinh tuyên truyền tiết kiệm điện