Tin tức & hoạt động

Tin hoạt động trong công ty

Đăng bởi Trần Ngọc Sáng | 08:05 | 23/11/2021

Công ty Điện lực Ninh Thuận triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2021

Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 9 tháng 11” hằng năm; Công ty Điện lực Ninh Thuận đã đẩy mạnh triển khai tuyên truyền “Ngày Pháp luật” góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hằng ngày của mỗi cán bộ nhân viên (CBNV) trong toàn Công ty; đồng thời, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật.

        - Ngay từ đầu tháng 10/2021, Công ty Điện lực Ninh Thuận đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Ngày Pháp luật đến các đơn vị để hưởng ứng và thực hiện cụ thể như: Phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động SXKD của ngành điện và các QCQLNB do Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành đến CBNV nắm để thực hiện.

        - Tại trụ sở Công ty Điện lực Ninh Thuận và các đơn vị trực thuộc đã treo băng rôn với khẩu hiệu: “Cán bộ, nhân viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật” để tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021.

       

         - Từ ngày 21/10/2021 đến ngày 30/10/2021, Công ty Điện lực Ninh Thuận đã cử 302 cán bộ nhân viên tham dự cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 và Luật Doanh nghiệp trên phần mềm Elearning do Tổng công ty Điện lực miền Nam tổ chức. Thông qua cuộc thi này, CBNV nắm bắt rõ hơn các nội dung quy định của các văn bản pháp luật để áp dụng vào thực tiễn công việc tại đơn vị.

Thông qua việc tuyên truyền, phổ biến Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật và hướng cán bộ nhân viên tính tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội.


TIN LIÊN QUAN

(07:56 - 07/01/2022)

Điện lực Phan Rang - Tháp Chàm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 kéo dài

(08:39 - 15/12/2021)

Công ty Điện lực Ninh Thuận triển khai thực hiện phương án trực vận hành hệ thống Viễn thông dùng riêng tại chỗ theo ca kíp trong tình hình dịch bệnh hiện nay

(08:05 - 23/11/2021)

Công ty Điện lực Ninh Thuận triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2021