An toàn & tiết kiệm điện

An toàn điện

Đăng bởi | 08:12 | 12/07/2022

ĐIỆN LỰC NINH SƠN THỰC HIỆN CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2022

Công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng và  ưu tiên hàng đầu trong Chương trình, nhiệm vụ công tác an toàn của Công ty Điện lực Ninh Thuận và Tổng công ty Điện lực miền Nam đề ra năm 2022. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nêu trên, Điện lực Ninh Sơn đã thực hiện công tác ATVSLĐ theo chỉ đạo của cấp trên nêu tại Văn bản số 193/PCNT-AT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Công ty Điện lực Ninh Thuận và Văn bản số 301/BC-EVN SPC ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Tổng công ty Điện lực miền Nam, Điện lực luôn ý thực về nhiệm vụ công tác an toàn năm 2022 trong thời gian qua, cụ thể:

- Thường xuyên kiểm tra an toàn lao động (kiểm tra trực tiếp, kiểm tra giám sát qua hình ảnh) nhằm kiểm soát, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ kỷ luật lao động, việc thực hiện quy trình, quy định về an toàn, biện pháp đảm bảo an toàn tại nơi làm việc nhằm mục đích ngăn ngừa tai nạn và tạo thói quen làm việc an toàn (văn hóa an toàn) cho người lao động

- Thường xuyên phổ biến sâu rộng kiến thức về ATVSLĐ đến từng CBNV, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện công tác ATVSLĐ, ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm quy trình, quy định trong quá trình công tác.

- Trang bị dụng cụ, đồ nghề đầy đủ và hiện đại cho người lao động, đáp ứng mọi loại hình công việc trong xây dựng, sửa chữa, bảo trì lưới điện

- Quản lý phương tiện bảo vệ cá nhân, dụng cụ an toàn và thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ theo đúng quy định.

 

- Bảo vệ an toàn cho người lao động, giữ gìn và nâng cao sức khỏe, nâng cao năng suất, chất lượng, kỷ luật lao động, bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn, phấn đấu không để xảy ra tai nạn lao độngs

Ngoài ra, trong các công tác bảo vệ HLATLĐCA, PCCC&CNCH, PCTT&TKCN tại đơn vị, Điện lực cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.


TIN LIÊN QUAN

(14:49 - 05/10/2022)

ĐIỆN LỰC THUẬN BẮC HƯỞNG ỨNG NGÀY “ TOÀN DÂN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY”

(08:12 - 12/07/2022)

ĐIỆN LỰC NINH SƠN THỰC HIỆN CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2022