Tin tức & hoạt động

Hoạt động sản xuất kinh doanh

Đăng bởi | 15:43 | 09/08/2022

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 7 năm 2022

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 7 năm 2022:

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

Trong tháng 07/2022, Công ty ĐLNT không thực hiện điều hòa tiết giảm điện, đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, cung cấp điện ổn định cho các thành phần phụ tải trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Khối khách hàng quan trọng, khách hàng sản xuất trọng điểm, khách hàng kinh doanh - dịch vụ và khách hàng ánh sáng sinh hoạt. Đặc biệt là đảm bảo cung cấp điện an toàn và ổn định cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 diễn ra trên địa bàn tỉnh từ ngày 07-08/7/2022, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế và an ninh chính trị của địa phương.

- Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện: Thực hiện lũy kế đến tháng 07/2022, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 143,498/283 phút, đạt tỷ lệ 50,71% so với kế hoạch giao; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,304/2,25 lần/khách hàng, đạt tỷ lệ 13,5% so với kế hoạch giao; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 1,061/2,67 lần/khách hàng, đạt tỷ lệ 39,74% so với kế hoạch giao.

- Tiết kiệm điện: Trong tháng 07/2022 toàn tỉnh tiết kiệm được 1,453 triệu kWh, giảm 0,275% so với cùng kỳ tháng 07/2021; lũy kế 07 tháng năm 2022 đạt 9,652 triệu kWh, tương ứng 2,15% sản lượng điện thương phẩm 07 tháng năm 2022 (448,351 triệu kWh) và tăng 1,32% so với cùng kỳ năm 2021.

- Phát triển khách hàng: Tổng số khách hàng đến tháng 07/2022 là 194.478, trong đó 169.327 khách hàng ánh sáng sinh hoạt và 25.151 khách hàng khác. Lũy kế đến tháng 07/2022 phát triển 4.169 khách hàng, trong đó khách hàng ánh sáng sinh hoạt là 3.288 và khách hàng khác là 881; tốc độ tăng trưởng là 2,19%.

- Cấp điện trung áp: Luỹ kế đến tháng 07/2022, Công ty ĐLNT đã cấp điện cho 82 khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp, với thời gian giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của ngành Điện là 2,507 ngày/công trình (kế hoạch giao ≤ 2,67 ngày).

2. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án đầu tư xây dựng năm 2022:

Công tác ĐTXD và SCL tính đến 31/7/2022 như sau:

  1. Công trình SCL năm 2022:

Năm 2022, Tổng công ty giao thực hiện với giá trị sửa chữa là 25.692 triệu đồng, trong đó SCL trạm 110kV là 6.530 triệu đồng, SCL lưới điện 22kV là 19.162 triệu đồng, tình hình thực hiện như sau:

- Công trình 110kV: Gồm 2/2 công trình, trong đó 2/2 công trình đã ký hợp đồng thi công, đang lựa chọn nhà thầu giám sát, các công trình này chuyển sang năm 2023.

- Công trình SCL lưới điện 22kV: Gồm 5 công trình, trong đó 3/5 công trình chuyển tiếp đã thi công hoàn thành, 1/5 công trình thi công đạt 92% khối lượng, 1/5 công trình 35% khối lượng.

- Công trình kiến trúc: Gồm 1/1 công trình đang trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát.

  1. Công trình ĐTXD
   1.  Các công trình lưới điện chuyển tiếp năm 2021-2022: Gồm 9 công trình đã nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng.
   2. Các công trình ĐTXD năm 2022: Gồm 11 công trình, trong đó:
 • 5/11 công trình đã ký hợp đồng thi công, đang lựa chọn nhà thầu giám sát.
 • 1/11 công trình đang mời thầu thi công.
 • 5/11 công trình đang trình đang giai đoạn lập và thẩm định BCKTKT ĐTXD.
   1. Các công trình 110kV: Gồm 3 công trình, trong đó:
 • 2/3 công trình đã hoàn thành.
 • 1/3 công trình đang thi công được 2% khối lượng.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 08/2022.

 1. Kế hoạch cung cấp điện:

Không thực hiện điều hòa tiết giảm điện, đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, cung cấp điện ổn định cho các thành phần phụ tải hoạt động, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Công ty ĐLNT chỉ thực hiện cắt tiết giảm điện trong trường hợp lưới điện bị sự cố đột xuất hoặc theo lệnh khẩn cấp từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam; các công tác bảo trì, sửa chữa lưới điện theo kế hoạch.

 1. Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng:

- Phối hợp các Ngân hàng; Tổ chức trung gian thanh toán thực hiện truyền thông, quảng bá chương trình khuyến mại thanh toán tiền điện đến khách hàng được biết.

- Ban hành Chỉ thị số 683/CTLT-PCNT-CĐ ngày 08/3/2022 về việc phát động thi đua thực hiện công tác thu tiền điện hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2022.

- Xây dựng Kế hoạch chương trình Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng năm 2022 để triển khai đến các Điện lực thực hiện, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Nam giao.

- Tiếp tục thực hiện công tác cài App CSKH và Zalo nhằm cung cấp các dịch vụ về điện: “Hiện đại, nhanh chóng và tiện lợi”. Đồng thời chuyển đổi tất cả các khách hàng nhận thông báo SMS sang App CSKH/Zalo/Email; ngoài ra các khách hàng ký mới hợp đồng đều được chuyển sang thông báo qua App CSKH/Zalo/Email để tối ưu hóa chi phí.

- Tiếp tục triển khai, quảng bá đầu số Tổng đài Điện lực 19001006 - 19009000 để giải quyết tất cả các yêu cầu về điện (sửa chữa điện, lắp mới, di dời, thanh toán tiền điện,...) cho khách hàng một cách nhanh chóng và tiện lợi.

- Thực hiện triển khai các chỉ tiêu công tác KD và DVKH theo Văn bản số 562/EVN SPC-KD ngày 19/01/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc giao kế hoạch KD&DVKH thực hiện năm 2022.

 1. Công tác quản lý đầu tư:
 1. Công trình SCL lưới điện 22kV:
 • Thi công đạt 100% khối lượng 1/2 công trình còn lại.
 • Thi công đạt 45% khối lượng 1/2 công trình còn lại.
 1. Công trình SCL 110kV năm 2022: Hoàn tất lựa chọn nhà thầu giám sát và ký kết hợp đồng.
 2. Công trình ĐTXD năm 2022:
 • Hoàn tất lựa chọn nhà thầu giám sát và khởi công 6/11 công trình.
 • Hoàn tất phê duyệt BCKTKT ĐTXD 2/11 công trình.
 • Hoàn tất lập BCKTKT ĐTXD và trình phê duyệt 3/11 công trình.

 

    THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Công ty Điện lực Ninh Thuận

Điện thoại: 0259.2210213.                    Fax: 0259.3888092.

Địa chỉ: Đường 16 tháng 4, Phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.

E-mail: ninhthuanpc@evnspc.vn                             Website: http://pcninhthuan.evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(16:32 - 09/09/2022)

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 8 năm 2022

(16:45 - 07/09/2022)

Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 8 tháng đầu năm 2022

(16:44 - 07/09/2022)

Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 7 tháng đầu năm 2022

(16:43 - 07/09/2022)

Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 6 tháng đầu năm 2022

(15:43 - 09/08/2022)

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 7 năm 2022

(16:28 - 06/07/2022)

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 6 năm 2022

(09:55 - 06/06/2022)

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 5 năm 2022

(14:53 - 05/04/2022)

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 3 năm 2022

(16:19 - 07/03/2022)

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 02 năm 2022

(11:12 - 09/02/2022)

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 01 năm 2022