Tin tức & hoạt động

Hoạt động sản xuất kinh doanh

Đăng bởi | 16:32 | 09/09/2022

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 8 năm 2022

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 8 năm 2022:

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

- Trong tháng 08/2022, Công ty ĐLNT không thực hiện điều hòa tiết giảm điện, đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, cung cấp điện ổn định cho các thành phần phụ tải trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Khối khách hàng quan trọng, khách hàng sản xuất trọng điểm, khách hàng kinh doanh - dịch vụ và khách hàng ánh sáng sinh hoạt. Đặc biệt là đảm bảo cung cấp điện ổn định cho Hội chợ Triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2022 diễn ra từ ngày 08-24/8/2022, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế và an ninh chính trị của địa phương.

- Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện: Thực hiện lũy kế đến tháng 08/2022, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 165,771/283 phút, đạt tỷ lệ 58,58% so với kế hoạch giao; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,351/2,25 lần/khách hàng, đạt tỷ lệ 15,62% so với kế hoạch giao; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 1,241/2,67 lần/khách hàng, đạt tỷ lệ 46,47% so với kế hoạch giao.

- Tiết kiệm điện: Trong tháng 08/2022 toàn tỉnh tiết kiệm được  2,178 triệu kWh, giảm 3,03% so với cùng kỳ tháng 08/2021; lũy kế 08 tháng năm 2022 đạt 11,830 triệu kWh, tương ứng 2,27% sản lượng điện thương phẩm 08 tháng năm 2022 (520,202 triệu kWh) và tăng 7,75% so với cùng kỳ năm 2021.

- Phát triển khách hàng: Tổng số khách hàng đến tháng 08/2022 là 195.106, trong đó 169.798 khách hàng ánh sáng sinh hoạt và 25.308 khách hàng khác. Lũy kế đến tháng 08/2022 phát triển 4.797 khách hàng, trong đó khách hàng ánh sáng sinh hoạt là 3.759 và khách hàng khác là 1.038; tốc độ tăng trưởng là 2,52%.

- Cấp điện trung áp: Luỹ kế đến tháng 08/2022, Công ty ĐLNT đã cấp điện cho 99 khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp, với thời gian giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của ngành Điện là 2,432 ngày/công trình (kế hoạch giao ≤ 2,67 ngày).

2. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án đầu tư xây dựng năm 2022:

Công tác ĐTXD và SCL tính đến 31/8/2022 như sau:

  1. Công trình SCL năm 2022:

Năm 2022, Tổng công ty giao thực hiện với giá trị sửa chữa là 18.920 triệu đồng, trong đó SCL lưới điện 22kV là 16.740 triệu đồng, SCL MBA là 605 triệu đồng, SCL kiến trúc là 1.575, tình hình thực hiện như sau:

- Công trình SCL lưới điện 22kV: Gồm 5 công trình, trong đó 4/5 công trình đã thi công hoàn thành, 1/5 công trình 60% khối lượng.

-  Công trình SCL MBA: 1/1 công trình đã hoàn thành.

-  Công trình SCL kiến trúc: Gồm 2 công trình, trong đó: 1/2 đã hoàn thành, 1/2 công trình đang thi công đạt 20% khối lượng.

  1. Công trình ĐTXD
   1.  Các công trình lưới điện chuyển tiếp năm 2021-2022: Gồm 9 công trình đã nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng.
   2. Các công trình ĐTXD năm 2022: Gồm 11 công trình, trong đó:
 • 6/11 công trình đã khởi công (đang chuẩn bị mua sắm VTTB để thi công).
 • 1/11 công trình đang trình SPC phê duyệt BCKTKT.
 • 4/11 công trình đang trình đang giai đoạn lập và thẩm định BCKTKT-ĐTXD.
   1. Các công trình 110kV: Gồm 3 công trình, trong đó:
 • 2/3 công trình đã hoàn thành.
 • 1/3 công trình đang thi công được 4% khối lượng.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 09/2022.

 1. Kế hoạch cung cấp điện:

Không thực hiện điều hòa tiết giảm điện, đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các thành phần phụ tải hoạt động, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, để đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho các hoạt động kỷ niệm trong dịp Lễ Quốc khánh 02/9 của tỉnh, Công ty ĐLNT đã chủ động xây dựng phương án đảm bảo cấp điện cho các hoạt động trên. Công ty ĐLNT chỉ thực hiện cắt tiết giảm điện trong trường hợp lưới điện bị sự cố đột xuất hoặc theo lệnh khẩn cấp từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam; các công tác bảo trì, sửa chữa lưới điện theo kế hoạch.

 1. Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng:

- Phối hợp các Ngân hàng; Tổ chức trung gian thanh toán thực hiện truyền thông, quảng bá chương trình khuyến mại thanh toán tiền điện đến khách hàng được biết.

- Ban hành Chỉ thị số 683/CTLT-PCNT-CĐ ngày 08/3/2022 về việc phát động thi đua thực hiện công tác thu tiền điện hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2022.

- Xây dựng Kế hoạch chương trình Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng năm 2022 để triển khai đến các Điện lực thực hiện, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Nam giao.

- Tiếp tục thực hiện công tác cài App CSKH và Zalo nhằm cung cấp các dịch vụ về điện: “Hiện đại, nhanh chóng và tiện lợi”. Đồng thời chuyển đổi tất cả các khách hàng nhận thông báo SMS sang App CSKH/Zalo/Email; ngoài ra các khách hàng ký mới hợp đồng đều được chuyển sang thông báo qua App CSKH/Zalo/Email để tối ưu hóa chi phí.

- Tiếp tục triển khai, quảng bá đầu số Tổng đài Điện lực 19001006 - 19009000 để giải quyết tất cả các yêu cầu về điện (sửa chữa điện, lắp mới, di dời, thanh toán tiền điện,...) cho khách hàng một cách nhanh chóng và tiện lợi.

- Thực hiện triển khai các chỉ tiêu công tác KD và DVKH theo Văn bản 562/EVN SPC-KD ngày 19/01/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc giao kế hoạch KD&DVKH thực hiện năm 2022.

 1. Công tác quản lý đầu tư:
 1. Công trình SCL lưới điện 22kV:
 • Tổ chức nghiệm thu hoàn thành 1 công trình (SLC PR-TC năm 2022).
 • Thi công đạt 70% khối lượng 1 công trình.
 1. Công trình ĐTXD năm 2022:
 • Hoàn thiện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 1 công trình.
 • Hoàn tất lập BCKTKT ĐTXD và trình phê duyệt 4 công trình.

 

    THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Công ty Điện lực Ninh Thuận

Điện thoại: 0259.2210213.                    Fax: 0259.3888092.

Địa chỉ: Đường 16 tháng 4, Phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.

E-mail: ninhthuanpc@evnspc.vn                             Website: http://pcninhthuan.evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(08:25 - 07/03/2023)

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 02 năm 2023

(10:29 - 07/02/2023)

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 01 năm 2023

(14:39 - 17/01/2023)

Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện năm 2022

(09:20 - 09/01/2023)

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 năm 2022

(14:53 - 07/11/2022)

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2022

(07:38 - 10/10/2022)

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 9 năm 2022

(16:32 - 09/09/2022)

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 8 năm 2022

(16:45 - 07/09/2022)

Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 8 tháng đầu năm 2022

(16:44 - 07/09/2022)

Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 7 tháng đầu năm 2022

(16:43 - 07/09/2022)

Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 6 tháng đầu năm 2022