Về chúng tôi

Văn hoá doanh nghiệp

Đăng bởi Văn Công Mỹ | 11:32 | 20/09/2022

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH THUẬN

Trên nền tảng văn hóa doanh nghiệp đã được hình thành trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của ngành Điện, bộ Tài liệu “Văn hóa EVN” đã được ban hành nhằm triển khai sâu rộng đến từng đơn vị, từng người lao động tại Công ty Điện lực Ninh Thuận. Những nội dung trong tài liệu Văn hóa EVN được coi là định hướng cho hành động và nhận thức của nhà lãnh đạo, toàn thể CBNV cùng chung tay thực hiện sứ mệnh cao cả của Tổng công ty Điện lực miền Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Để xây dựng một môi trường làm việc thân thiện, đảm bảo tính công bằng và minh bạch, đội ngũ CBCNV giỏi về chuyên môn, phong cách và lề lối làm việc chuyên nghiệp hiệu quả, hành vi ứng xử thân thiện, văn minh, lịch sự, mang lại sự hài lòng cho đối tác và cho khách hàng thì bộ Tài liệu “Văn hóa EVN” như kim chỉ nam cho tất cả lãnh đạo, CBNV Công ty Điện lực Ninh Thuận có những quyết tâm chung tay thực hiện thành công mục tiêu này.

Thực hiện thành công mục tiêu này thì toàn thể lãnh đạo và CBVN Công ty Điện lực Ninh Thuận tự tin Công ty sẽ trở thành một công ty tốt, một môi trường làm việc tốt, luôn đề cao vai trò và giá trị của từng cá nhân, có sự gắn bó, cảm thấy Công ty là một phần không thể thiếu đối với mình chính.


TIN LIÊN QUAN

(15:51 - 20/02/2023)

NGUYÊN TẮC THỨ NHẤT “ĐÃ LÀ EVN THÌ CHẤT LƯỢNG VÀ ĐÁNG TIN CẬY”

Nhằm tạo uy tín phong cách ứng xử văn minh, lịch sự, tác phong công...

(14:31 - 17/01/2023)

ĐIỆN LỰC NINH HẢI LẤY VĂN HÓA DOANH NGHIỆP LÀM NỀN TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

(10:26 - 02/12/2022)

THỰC THI VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI ĐIỆN LỰC THUẬN BẮC

(15:09 - 09/11/2022)

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HOÁ TRONG CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH THUẬN

(11:32 - 20/09/2022)

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH THUẬN

(16:19 - 07/09/2022)

THỰC THI VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI ĐIỆN LỰC THUẬN BẮC

(15:51 - 27/07/2022)

VĂN HÓA ĐỒNG PHỤC LÀ NÉT ĐẸP ĐẶC TRƯNG CỦA NGÀNH ĐIỆN

(16:02 - 28/10/2021)

Niềm tin từ "Mái ấm Công đoàn"

(21:12 - 13/10/2021)

Văn hóa công việc trong Công ty Điện lực Ninh Thuận

(16:34 - 04/10/2021)

Công ty Điện lực Ninh Thuận nâng cao văn hóa doanh nghiệp khi làm việc