Tin tức & hoạt động

Hoạt động sản xuất kinh doanh

Đăng bởi | 09:20 | 09/01/2023

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 năm 2022

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 năm 2022:

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

- Trong tháng 12/2022, Công ty ĐLNT không thực hiện tiết giảm điện, đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, cung cấp điện ổn định cho các thành phần phụ tải trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Khối khách hàng quan trọng, khách hàng sản xuất trọng điểm, khách hàng kinh doanh - dịch vụ và khách hàng ánh sáng sinh hoạt. Đặc biệt là đảm bảo cung cấp điện ổn định tại các địa điểm tổ chức sự kiện Văn hóa Du lịch Ninh Hải - Ninh Thuận 2022 diễn ra từ ngày 16→25/12/2022, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế và an ninh chính trị của địa phương.

- Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện: Thực hiện lũy kế đến tháng 12/2022, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 280,06/283 phút, đạt tỷ lệ 98,96% so với kế hoạch giao; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 1,4/2,25 lần/khách hàng, đạt tỷ lệ 62,21% so với kế hoạch giao; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 2,459/2,67 lần/khách hàng, đạt tỷ lệ 92,08% so với kế hoạch giao.

- Tiết kiệm điện: Trong tháng 12/2022 toàn tỉnh tiết kiệm được 1,335 triệu kWh, tăng 8,18% so với cùng kỳ tháng 12/2021; lũy kế 12 tháng năm 2022 đạt 17,665 triệu kWh, tương ứng 2,22% sản lượng điện thương phẩm 12 tháng năm 2022 (794,662 triệu kWh) và tăng 7,74% so với cùng kỳ năm 2021.

- Phát triển khách hàng: Tổng số khách hàng đến tháng 12/2022 là 196.282, trong đó 170.760 khách hàng ánh sáng sinh hoạt và 25.522 khách hàng khác. Lũy kế đến tháng 12/2022 phát triển 5.973 khách hàng, trong đó khách hàng ánh sáng sinh hoạt là 4.721 và khách hàng khác là 1.252; tốc độ tăng trưởng là 3,14%.

- Cấp điện trung áp: Lũy kế đến tháng 12/2022, Công ty ĐLNT đã cấp điện cho 150 khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp, với thời gian giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của ngành Điện là 2,211 ngày/công trình (kế hoạch giao ≤ 2,67 ngày).

 2. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án đầu tư xây dựng năm 2022:

Công tác ĐTXD và SCL tính đến 31/12/2022 như sau:

  1. Công trình SCL năm 2022:

Năm 2022, Tổng công ty giao thực hiện với giá trị sửa chữa là 18.920 triệu đồng, trong đó SCL lưới điện 22kV là 16.740 triệu đồng, SCL MBA là 605 triệu đồng, SCL kiến trúc là 1.575, tình hình thực hiện như sau:

- Công trình SCL lưới điện 22kV: Gồm 5 công trình, trong đó 5/5 công trình đã thi công hoàn thành.

- Công trình SCL MBA: 1/1 công trình đã hoàn thành.

- Công trình SCL kiến trúc: Gồm 2 công trình, trong đó: 2/2 đã nghiệm thu hoàn thành.

  1. Công trình ĐTXD
   1.  Các công trình lưới điện chuyển tiếp năm 2021-2022: Gồm 9/9 công trình đã nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng.
   2. Các công trình ĐTXD năm 2022: Gồm 11 công trình, trong đó:
 • 5/11 công trình đang thi công đạt trên 95% khối lượng công trình.
 • 1/11 công trình đang thi công đạt trên 68% khối lượng công trình.
 • 1/11 công trình đang thi công đạt trên 12% khối lượng công trình.
 • 1/11 công trình đang thi công đạt trên 2% khối lượng công trình.
 • 3/11 công trình vừa mời khởi công, đang chuẩn bị VTTB.
   1. Các công trình 110kV: Gồm 4 công trình, trong đó:
 • 2/4 công trình đã hoàn thành.
 • 1/4 công trình đang thi công được 5,7% khối lượng.
 • 1/4 công trình đang trình mua sắm VTTB.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 01/2023.

 1. Kế hoạch cung cấp điện:

Không thực hiện điều hòa tiết giảm điện, đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các thành phần phụ tải hoạt động và các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, để đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho các hoạt động vui chơi giải trí của người dân trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023, Công ty ĐLNT đã chủ động xây dựng phương án đảm bảo cấp điện cho các hoạt động trên. Công ty ĐLNT chỉ thực hiện cắt tiết giảm điện trong trường hợp lưới điện bị sự cố đột xuất hoặc theo lệnh khẩn cấp từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam; các công tác bảo trì, sửa chữa lưới điện theo kế hoạch.

 1. Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng:

- Xây dựng Kế hoạch chương trình Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng năm 2023 để triển khai đến các đơn vị thực hiện, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Nam giao.

- Quảng bá Tổng đài 19001006 và 19009000 và khuyến khích sử dụng các dịch vụ điện theo phương thức điện tử:

- Tiếp tục triển khai, quảng bá đầu số Tổng đài CSKH 19001006 - 19009000 để giải quyết tất cả các yêu cầu về điện (sửa chữa điện, lắp mới, di dời, thanh toán tiền điện,...) cho khách hàng một cách nhanh chóng và tiện lợi. Thường xuyên cập nhật trình chiếu các nội dung quảng bá về Tổng đài CSKH 19001006 – 19009000 tại phòng giao dịch khách hàng.

- Tiếp tục truyền thông về Tổng đài CSKH và các dịch vụ điện trực tuyến trên đài truyền thanh thành phố/huyện/xã.

- Cung cấp thông tin truyền thông Tổng đài CSKH đến các tổ chức đoàn thể, trường học để truyền thông đến hội viên, đoàn viên, học sinh.

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể triển khai hướng dẫn khách hàng cài App CSKH/Zalo, hưởng ứng kỷ niệm các sự kiện lớn, ngày lễ tại địa phương.

- Phối hợp Trung tâm CSKH thiết kế các ấn phẩm quảng bá về Tổng đài, các hướng dẫn dịch vụ điện trực tuyến, phát triển tỉ lệ cài App CSKH/Zalo.

- Thường xuyên đăng tải tin bài, clip tuyên truyền công tác KD&DVKH trên báo đài, các trang MXH; giới thiệu về tổng đài CSKH 19001006 - 19009000, hướng dẫn khách hàng liên hệ khi có nhu cầu về điện, các dịch vụ cấp điện trên website: http://cskh.evnspc.vnhttps://dichvucong.gov.vn; email: cskh@evnspc.vnApp CSKH (EVNSPC.CSKH); Zalo …,

- Truyền thông chuyển đổi thu tiền điện trực tiếp sang thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt: Công ty chủ động tổ chức, đồng thời phối hợp với các Ngân hàng/Tổ chức trung gian (NH/TCTG) để quảng bá ích lợi chung về ứng dụng thanh toán tiền điện trực tuyến, lợi ích xã hội (đối với ngành điện - tăng năng suất lao động, giảm rủi ro quá trình thu tiền điện; đối với người dân - chủ động việc chuẩn bị và thanh toán tiền điện, giảm rủi ro trong thanh toán; đúng chủ trương của Chính phủ về khuyến khích thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt…) trên địa bàn toàn tỉnh, thành phố, tăng cường nhận thức chung trong cộng đồng tạo thuận lợi hoàn thành tiến trình chuyển đổi.

- Thường xuyên cập nhật và thông báo trên các phương tiện truyền thông công cộng, trang web đơn vị và bảng thông báo khu dân cư về địa chỉ điểm thu các NH/TCTG trên địa bàn.

- Phối hợp đối tác đảm bảo trang bị đầy đủ bảng nhận diện điểm thu tiền ở tất cả điểm giao dịch thu tiền điện; quảng bá các hình thức thanh toán trực tuyến thu tiền điện tại điểm thu ngoài ngành điện hướng đến khách hàng giao dịch.

- Phối hợp Đài truyền hình địa phương quảng bá video clip thực hiện dịch vụ điện theo phương thức điện tử, quảng bá trên E-tivi, trang youtube của Công ty, các clip dịch vụ điện tử do Tổng công ty, Công ty xây dựng.

- Khuyến khích sử dụng loa truyền thông trên phương tiện di động để phát nội dung chuyển hình thức thu tiền điện trực tiếp sang thanh toán không dùng tiền mặt và các DVKH trên địa bàn triển khai.

 1. Công tác quản lý đầu tư:
  1. Công trình lưới điện 22kV:

- Nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng 2 công trình.

- Thúc đẩy tiến độ thi công 3 công trình đạt trên 100% khối lượng, 1 công trình đạt 90%, 5 công trình đạt 20%.

  1. Công trình 110kV:

Đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ mua sắm hạng mục phát sinh (F87L) của công trình “Thay MBA T1-25MVA bằng 40MVA trạm 110kV Ninh Phước”.

 

    THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Công ty Điện lực Ninh Thuận

Điện thoại: 0259.2210213.                     Fax: 0259.3888092.

Địa chỉ: Đường 16 tháng 4, Phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.

E-mail: ninhthuanpc@evnspc.vn                            Website: http://pcninhthuan.evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(08:25 - 07/03/2023)

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 02 năm 2023

(10:29 - 07/02/2023)

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 01 năm 2023

(14:39 - 17/01/2023)

Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện năm 2022

(09:20 - 09/01/2023)

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 năm 2022

(14:53 - 07/11/2022)

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2022

(07:38 - 10/10/2022)

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 9 năm 2022

(16:32 - 09/09/2022)

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 8 năm 2022

(16:45 - 07/09/2022)

Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 8 tháng đầu năm 2022

(16:44 - 07/09/2022)

Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 7 tháng đầu năm 2022

(16:43 - 07/09/2022)

Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 6 tháng đầu năm 2022