Tin tức & hoạt động

Lịch tiếp dân

Đăng bởi | 10:20 | 02/02/2023

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 02/2023

 

Công ty Điện lực Ninh Thuận thông báo lịch tiếp dân trong tháng như sau:

1- Lịch tiếp công dân của Ban Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Thuận (đính kèm file)

2- Lịch tiếp công dân của Ban Giám đốc Điện lực Phan Rang - Tháp Chàm (đính kèm file)

3- Lịch tiếp công dân của Ban Giám đốc Điện lực Ninh Hải (đính kèm file)

4- Lịch tiếp công dân của Ban Giám đốc Điện lực Ninh Phước (đính kèm file)

5- Lịch tiếp công dân của Ban Giám đốc Điện lực Thuận Bắc (đính kèm file)

6- Lịch tiếp công dân của Ban Giám đốc Điện lực Ninh Sơn (đính kèm file)

7- Lịch tiếp công dân của Ban Giám đốc Điện lực Thuận Nam (đính kèm file)


TIN LIÊN QUAN

(10:18 - 01/03/2023)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 03/2023

(10:20 - 02/02/2023)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 02/2023

(15:35 - 30/12/2022)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 01/2023

(16:31 - 29/11/2022)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 12/2022

(16:11 - 28/10/2022)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 11/2022

(10:51 - 30/09/2022)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 10/2022

(11:05 - 31/08/2022)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 9/2022

(07:51 - 02/08/2022)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 8/2022

(10:06 - 30/06/2022)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 7/2022

(16:25 - 02/06/2022)

Lịch tiếp dân của Công ty Điện lực Ninh Thuận tháng 6/2022