Liên hệ

Liên hệ công ty Điện lực

Địa chỉ: Đường 16/4, Phường Mỹ Hải, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.

Điện thoại: (0259) 2210 213

Fax: (0259) 3888 092

Không được bỏ trống
Không được bỏ trống
Không được bỏ trống