Nội dung văn bản số 1532/EVN-KD của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà (Xem nội dung tại đây)